Site içi arama

  Kitaplar
  Filmler
  Ses Kasetleri
 

Wallpaper
1024x768 - 800x600
Screensaver

 
 
 

Evrenin Kökeni
Kuran-ı Kerim'de evrenin ortaya çıkışı şöyle açıklanır:
“O gökleri ve yeri yoktan var edendir...„
(En'am Suresi, 101)
Devamı için tıklayınız >>>


Korunmuş Tavan
Yerküremizi çepeçevre kuşatan atmosfer, canlılığın devamı için son derece hayati işlevleri yerine getirir. Dünyaya doğru yaklaşan irili ufaklı pek çok gök taşını eriterek yok eder ve bunların yeryüzüne düşerek canlılara büyük zararlar vermesini engeller. Devamı için tıklayınız >>>


Yağmurun Oluşumu
Yağmur üç evreden geçerek oluşur: Önce rüzgar yoluyla yağmurun "hammaddesi" havalanır. Ardından bulutlar meydana gelir ve en son olarak da yağmur damlacıkları ortaya çıkar. Devamı için tıklayınız >>>


 

Proton ve Elektronların Sayılarındaki Uyum
Evrendeki protonların sayısının elektronlarınkine oranı çok önemli bir değerdedir. Bu oran kütle çekim gücü ile elektromanyetik güç arasındaki hassas dengeyi sağlar. Devamı için tıklayınız >>>


Suyun Akışkanlık Değeri Belli Bir Hesaba Göredir
Suyun akışkanlığı daha yüksek olsaydı, su, hayat için uygun bir temel olma özelliğini kesinlikle yitirirdi. Örneğin akışkanlığı sıvı hidrojen kadar yüksek olsaydı, canlıların yapıları, tahrip edici etkiler karşısında çok daha şiddetli hareketlere maruz kalacaktı... Devamı için tıklayınız >>>


 

Stephen Hawking
“Evrenin genişleme hızı o kadar kritik bir noktadadır ki, Big Bang'ten sonraki birinci saniyede bu oran eğer yüz bin milyon kere milyonda bir daha küçük olsaydı evren şimdiki durumuna gelmeden içine çökerdi.”
Devamı için tıklayınız >>>