Bu sitede, materyalist felsefeye dayalı mevcut dünya sisteminin en büyük mimarı olan, ancak bu kimliğini perde arkasında tutan mason örgütünü inceleyeceğiz. Dahası, masonluğun gerçek felsefesi gözler önüne serilecektir. Masonların, "insan sevgisi", "akıl ve bilim yolu" gibi olumlu kavramlarla kamufle ettikleri din-karşıtı materyalist felsefeleri açıklanacak, bunun geçersizliği ve gerçek kökenleri üzerinde durulacaktır.

.Tapınakçıların Karanlık Tarihi
.Tapınakçılıktan Masonluğa Geçiş
.Tapınakçılar, Cinayetler ve Mafya...
.Türkiye'de Masonlar
.Siyonizmin Kökenleri
.Siyonist İdeoloji
.Siyonist Terör
.Müslümanlar ve Yahudiler
.500 Yıllık Düzen
.Düzen'in Gizli Tarihi
.Düzen'in Gerçek Yöneticileri
.Düzen ve Düşmanlar
.Düzen'in Geleceği
.Tapınakçılardan Eski Mısır'a
.Kabala'nın İç Yüzü
.Materyalizm'in Perde Arkası
.Evrim Teorisi'nin Perde Arkası
.Masonların Dine Karşı Savaşı
.İspanya'dan Osmanlı'ya
.Ortadoğu'nun Bilinmeyen Öyküsü
.Faşizm
.Komünizm ve Sovyetler
.CIA ve MOSSAD
.Masonların Komploları


Yazar Hakkında - E-mail - Linkler - Arkadaşına Gönder

Bu site Harun Yahya'nın eserlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.