/indexphp/link/gotolink/addhit/35/images/index_r1_c1.gif
 


Son yirmi yıldır dünya genelinde Müslümanların sayısında istikrarlı bir artış söz konusudur. 1973 yılında yapılan istatistikler dünya çapında Müslüman nüfusun 500 milyon olduğunu gösterirken, bugün bu rakam 1.5 milyara yaklaşmıştır. Her dört kişiden birinin Müslüman olduğu günümüzde, Müslümanların sayısının tarihte ilk defa Hıristiyanların sayısını geçtiği bildirilmektedir.

 Amerika'da Dine Yöneliş

Son yıllarda dünya toplumlarının yaşadığı dine yöneliş bugün artık açıkça görülen bir gerçektir. Yapılan araştırmalar, düzenlenen kamuoyu yoklamaları dinin insanların hayatında çok önemli bir yer tuttuğunu, eskiye kıyasla çok daha fazla insanın dini değerlere önem vermeye başladığını ve maneviyata yöneldiğini göstermektedir.

 

Kuran Allah'ın insanlara yol gösterici olarak indirdiği bir kitaptır ve Allah bu kitapta insanlara güzel ahlakı emretmektedir. Bu ahlakın temelinde, sevgi, şefkat, hoşgörü ve merhamet gibi kavramlar yer alır. Allah tüm insanları, yeryüzünde merhametin, şefkatin, hoşgörünün ve barışın yaşanabileceği model olarak İslam ahlakına çağırmaktadır. İslam: Dünyayı Aydınlatan Işık filmini buradan izleyebilirsiniz. >>>

Son yıllarda medyada "Allah'a inanıyorum", "her gece dua ederim, "Allah'a şükretmediğim tek bir günüm bile geçmiyor.", "Allah sizi ve ülkemizi korusun", "Allah'a teşekkür ederim" gibi başlıklı haberlere çok sık rastlıyoruz. Bu sözlerin sahipleri dünyada milyonlarca kişinin beğeniyle izlediği sanatçılar, gençlerin şarkılarını ezbere bildiği şarkıcılar, insanların maçlarını takip ettiği sporcular veya dünya politikasına yön veren ülkelerin liderleridir. Toplumun önde gelen kişileri, bu sözleriyle tüm dünyada büyük bir hızla yayılan Allah'a yönelişin en somut örneğini sergilemektedirler.


Batı Dünyası Allah'a Yöneliyor
Yeni Binyılda Dünya Liderleri Allah'a Yönelişin Önemini Dile Getiriyorlar
Ünlü Şarkıcılar Allah'a Yönelişlerini Her Ortamda Dile Getiriyorlar
Batılı Sanatçıların Allah'a Yönelişi
Batı'da Bilim Dünyası da Allah'a Yönelmiştir


Bu site Harun Yahya'nın eserlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.

 
/indexphp/link/gotolink/addhit/35/images/index_r1_c1.gif