Tüm sayıları download
etmek için tıklayınız >>

İnsan Bedeninin Acizliklerinden Biri: Alerji
Görünürde hiçbir rahatsızlığı yokken birden üst üste defalarca hapşırmaya başlayan, gözleri kızarıp sulanan, nefesi daralan veya derisinde kızarıklıklar kabarcıklar oluşan insanları görmüşsünüzdür. Bazen en temel besinlerden, arılardan hatta çiçeklerden dahi uzak duran bu kişilerin şikayetçi oldukları rahatsızlığın adı "alerji"dir.

BAV'dan 1000. Konferans
1997 yılında BAV tarafından uluslararası düzeyde gerçekleştirilmeye başlanan "Yaratılış Gerçeği" konferanslar dizisi tüm dünyaya yayılıyor.
Dünyanın birçok ülkesinde büyük bir ilgi gören ve yüksek bir izleyici katılımıyla gerçekleştirilen konferanslar ülkemizde de devam ediyor.


İklim
Dünya üzerinde iklimin meydana gelebilmesi için güneş enerjisine ve coğrafi faktörlere gereksinim vardır. Bu faktörlerin tümünün atmosfer üzerinde oldukça karmaşık bir biçimde çalışması söz konusudur. Ancak bu karmaşık çalışma hiçbir zaman bir kargaşa durumu yaratmaz.
Aksine belli kurallara göre işleyen bir düzen söz konusudur.


Algıları Saklayan Hafıza Mölekülü

Bilgiler beyinde kalıcı olarak saklanmak için çağrışım yoluyla hafızadaki diğer kayıtlı bilgilerle birleştirilir. Bu işlemin somut olan kısmı ise hücre içinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlardır. Her hücrenin bir mikro hafızası vardır. Bu minik bellek taşıdığı bilgi miktarı açısından dev bir kütüphaneye benzetilebilir. Nesilden nesile aktarılan bu minik ama dev arşiv DNA molekülüdür.


Yeryüzündeki Canlıları Allah Yaratmıştır
Tüm araştırmalar, hayatın tesadüflerle ortaya çıkmasının imkansızlığını ortaya koymakta ve canlıları Allah'ın yarattığını göstermektedir.
Canlılığın tesadüfen ortaya çıktığını iddia edenler dayanak noktası olarak, 1950'lerde Stanley Miller ve Harold Urey tarafından yapılan deneyleri alırlar. Onlara göre bu deneyler hayatın tamamen tesadüf eseri olarak hayatsızlıktan çıktığına delildir.


www.bitki
dunyasi.net

"... Elbette Allah, Kendi emrini yerine getirip gerçekleş- tirendir. Allah, herşey için bir ölçü kılmıştır." (Talak Suresi, 3)

Mısır'daki piramitler, Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa adlı tablo- su, ay çiçeği, salyangoz, çam kozalağı ve parmaklarınız arasındaki ortak özellik nedir?
Bu sorunun cevabı, Fibonacci isimli İtalyan matematikçinin bulduğu bir dizi sayıda gizlidir. Fibonacci sayıları olarak da adlandırılan bu sayıların özelliği, dizideki sayılardan her birinin, kendisinden önce gelen iki sayının toplamından oluşmasıdır. (Guy Murchie, The Seven Mysteries Of Life, First Mariner Boks, New York s. 58-59)
Fibonacci sayılarının ilginç bir özelliği vardır. Dizideki bir sayıyı kendinden önceki sayıya böldüğünüzde birbirine çok yakın sayılar elde edersiniz. Hatta serideki 13. sırada yer alan sayıdan sonra bu sayı sabitlenir. İşte bu sayı "altın oran" olarak adlandırılır.

Toplumu Kıskacına Alan Kirli Bir Kültür: Basitlik


Basitlik denilince insanların büyük çoğunluğunun zihninde, konuşması bozuk, gülüşleri ve tavırları estetikten uzak, güçlü bir kişiliği olmayan insanlar canlanır.
Oysa basitlik bunların yanı sıra çok daha geniş bir anlam içerir. Basitlik yalnızca görgüden ve nezaketten uzak tavırları kapsayan bir kavram değildir. Esas olarak Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edememekten kaynaklanan bir ahlak bozukluğudur. Basit insan denilince genel olarak görgü kurallarından habersiz, cahil, bilgisiz, nerede nasıl davranacağını, nasıl konuşacağını bilmeyen, ölçüsüz bir insan modeli akla gelir. Fakat bu yazıda ele alınacak konu halk arasında kullanılan anlamdaki "basitlik" değil,

Allah'ın İnsanlara Nimeti Dua

Allah'ın Kuran'da tarif ettiği duada, kişi Allah'ın kendisini gördüğünü, duyduğunu kavramış, O'na saygı ve korkuyla boyun eğmiş ve O'nun önünde kulluğunu açıkça kabul etmiştir.
Duanın belli bir zamanı ve yeri yoktur.
İnsan sokakta, otomobilde, okulda, işyerinde, kısacası her yerde dua edebilir. Önemli olan kişinin Allah'ın kendisine şah damarından daha yakın olduğunu unutmamasıdır. Dua insanı Allah'a yakınlaştıran çok değerli bir ibadettir. Çünkü Rabbimiz'in verdiği nimetler süreklidir, insanların bu nimetler karşısında dua ve bağışlanma dilemeleri de sürekli olmalıdır.

Teknolojide Minyatürleşme Devrimi: Nanoteknoloji

Telefon telleri üzerinde dinlenen kuşların, hiç zorlanmadan dengede durabilmeleri, birçok insanın dikkatini çekmiştir. Ne sürekli yön değiştiren rüzgar, ne de rüzgarın etkisiyle sallanan tel bu dengeyi bozamaz.
Sirklerde çalışan cambazları düşündüğümüzde, kuşların dengede kalma yeteneklerinin ne kadar üstün olduğu daha da iyi anlaşılır. Örneğin, gergin bir çelik halat üstünde yürümeye çalışan bir cambaz, dengesini sağlamak üzere, özel malzemeden yapılmış uzun bir sırık kullanmak zorundadır.