Balkanlardaki İslam'ın Kahraman Lideri: ALİYA İZZETBEGOVİÇ


Balkan Müslümanları İstanbul'daydı
Batı Trakya Müslümanları
Sahte Dünyanın Acılarından Tutku Ve Hırs
Çin'in Batıl İnancı: ŞAMANİZM

Mübarek Ramazan
Işığın Bilinmeyen Özellikleri
Vücudumuzdaki Sayaç : Tansiyon
"Dindar Evrim" Yanılgısına KURAN'DAN CEVAPLAR

www.darwinizmin
sonu.com

Araştırma'dan0

Araştırma Linkler


www.evrimbelgeseli.com
Bu sitede izleyeceğiz belgesel film, evrim teorisinin çağımızın bilimsel bulguları tarafından nasıl geçersiz kılındığını gösterecek. Göreceksiniz ki, yaşamımızın kökeni evrim değil yaratılıştır. Ve bu, günümüzde bilimsel kanıtlarla da desteklenen bir gerçektir.
 

www.kuranmucizeleri.org
Kuran Allah sözüdür ve bu gerçeği ispatlayan pek çok mucizesi vardır. Bu mucizelerden biri,ancak 20. yüzyıl teknolojisiyle eriştiğimiz bazı bilimsel gerçeklerin 1400 yıl önce Kuran'da bildirilmiş olmasıdır.
 

www.ahirzaman.net
Bu sitenin amacı da tüm insanları ahir zamanın müjdesi üzerinde düşünmeye ve bunun şevk ve heyecanını birbirleriyle paylaşmaya teşvik etmektir.
 

www.atamizindeyiz.com
Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in yılmaz bekçileri olarak, O'nun mirasını gereği gibi taşıyabilmek için, "Gerçek Atatürkçülük"ün nasıl olması gerektiğini doğru kavramak gerekir. Bu önemli gerçeğin kavranması bilinçli her Türk ferdi için büyük bir vazife ve sorumluluktur.
 

www.belgeseller.net
Bu site, Allah'ın doğadaki delilleri, yaratılış gerçeği, materyalist felsefenin geçersizliği, Kuran mucizeleri gibi önemli konuları içeren pek çok belgesel filmi sizlere ücretsiz olarak sunmaktadır
 

www.bilimarastirmavakfi.org
Bu bölümde bulacağınız derlemede, çeşitli tarihlerde Bilim Araştırma Vakfı dava dosyasına giren ve şimdiye kadar BAV camiası aleyhinde ortaya atılan gerçek dışı iddiaları çürüten belgeler dikkatinize sunulmaktadır.
 

www.bitkidunyasi.net
Bazı bitkiler hiç umulmayacak kadar ilginç özelliklere sahiptir: Kimileri böcekleri avlayarak beslenir, kimileri ise hava sıcaklığını hassas bir termometre gibi ölçebilir. Bitkilerin daha birçok ilginç özelliğini buradan öğrenebilirsiniz...
 

www.cavityalcin.com
Bu sitede İslam dini ve Kuran ahlakı anlatılmaktadır.
 

www.cocuklaricin.net
Bu site çocukların hem eğlenmesi, hem neşelenmesi, hem öğrenmesi, hem de okudukları bilgiler üzerinde mutlaka düşünmesi için Harun Yahya'nın yazdığı eserlerinden esinlenerek hazırlandı.
 

www.darwinizmdini.com
Bu sitenin amacı, karanlık yüzünü görmeden Darwinizm'in savunuculuğunu yapanlara, bilerek ya da bilmeden aslında nelere destek verdiklerini göstermek ve gerçekleri görmezden geldikleri müddetçe nasıl bir sorumluluk altına gireceklerini açıklamaktır. Bir diğer amacı ise, Darwinizm'e inanmayan, ancak Darwinizm'i insanlık için bir tehlike olarak görmeyenleri bu dinin öğretileri ve sonuçları hakkında uyarmaktır.
 

www.darwinizminsonu.com
Evrim teorisinin bilimsel çöküşü.
 

www.dinsizliginkabusu.com
günümüzde dinsizliğin en önemli cephesi materyalizmi temel alan komünizm, anarşizm gibi sistemler ve tüm dinsiz ideolojilere dayanak olan evrim teorisidir. Bu fikir akımlarının ve evrim teorisinin fikir babaları da yüzyılımızda dinsizliğin asıl önderleridir. Bu liderlerin hayatta olmamaları etkilerinden bir şey kaybettirmemiştir. Onların insanlar üzerindeki kötü etkileri hala sürmekte ve birtakım çevreler tarafından bu etki ayakta tutulmaya çalışılmaktadır. Öyle ise dinsizlikle mücadelede bu önderlerin gerçek yüzlerinin ve amaçlarının ortaya konması son derece önemlidir.
 

www.doguturkistan.com
Bu sitede göreceğimiz gibi, Doğu Türkistan'a yapılan zulümlerin temel nedeni, Çin Devletine hakim olan materyalist felsefe ve komünist ideolojidir. Hayatın bir tür yaşam mücadelesi olduğunu ve ilerlemenin sadece çatışma ile sağlanabileceğini öne süren materyalist felsefenin neden olduğu şiddetin ortadan kalkması, ancak Allah'ın emrettiği ahlakın insanlar tarafından kabul edilmesi ve hayata geçirilmesi ile mümkündür.
 

www.evreninyaratilisi.com
Bu sitede üzerinde yaşadığımız Dünya gezegeninin yaşam için özel olarak yaratıldığını ve tüm özelliklerinin bu amaca göre düzenlendiğini göreceğiz.
 

www.evrimaldatmacasi.com
Bu internet sitesi, evrim teorisinin biyolojik çöküşünü ayrıntılı, ancak kolay anlaşılır bir şekilde ortaya koymaktadır. Teoriyi savunan "bilim adamları"nın hiç çekinmeden başvurdukları sahtekarlıkları ve çarpıtmaları gözler önüne sermektedir. Bunun ardından da, bu teoriyi ayakta tutmaya ve kitlelere kabul ettirmeye çalışan güçlerin analizini yapmaktadır.Bu dünya üzerindeki canlılığın ve dolayısıyla da insan neslinin gerçekten nasıl var olduğunu öğrenmek isteyenler, bu siteyi mutlaka incelemelidirler.
 

www.fikiryazilari.net
Harun Yahya'nın Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan eserleri pek çok insanın iman etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmaktadır. Kitapları okuyan, inceleyen her kişi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaşılır ve samimi üslübun, akılcı ve ilmi yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düşünen insanların, artık materyalist felsefeyi, ateizmi ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün değildir.
 

www.filistinzulmu.com
Filistin'de iki toplum arasında acımasızca bir mücadele devam etmektedir. Bir yandan tam teçhizatlı İsrail ordusu Filistin halkına karşı toptan bir imha operasyonu yürütmekte, öte yandan Filistinli radikal gruplar İsrailli savunmasız insanlara karşı intihar eylemlerinde bulunmaktadır. Mevcut sorunları şiddete başvurarak çözmeye çalışmanın ne kadar büyük bir hata olduğu ve çözümün ne şekilde gerçekleştirilebileceği bu sitede ele alınmaktadır.
 

www.gercekler.net
Darwinizm ve komünizm birbirinden bağımsız iki teori değildir; ikisi bir bütünü oluşturur. Son 150 yıldır dünyayı kana bulayan, iç savaşlara, terör eylemlerine, işgal ve kıyımlara sebep olan tüm komünist hareketlerin ardında da Darwinizm vardır. Milyonlarca insanın hayatını karartan bu sözde bilimsel teoriye karşı en etkin fikri mücadeleyi ise, "dünyaya nizam vermiş" Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olan, imanı güçlü Türk Milleti verebilir. Tarihin bu büyük fikri mücadelesinde yalnızca bir seyirci olarak kalmak istemiyorsanız mutlaka bu siteyi inceleyin...
 

www.globalkitap.com
Harun Yahya'nın tüm eserlerine bu siteden ulaşabilirsiniz.
 

www.harunyahya.org
Bu site 9 ayrı dilde yayınlanıyor. Harun Yahya'nın tüm eserleri sitede yer alıyor. İnternetteki bu eşsiz kütüphane size hayata bakışınızı değiştirecek yüzlerce kitaba, onlarca film ve ses kasedine ücretsiz sahip olabilme imkanı sağlıyor. Ayrıca sitede BAV camiası aleyhinde ortaya atılan gerçek dışı iddiaları çürüten belgeler dikkatinize sunuluyor.
 

www.hayvanlaralemi.net
Evrim teorisinin hayvanlarla ilgili geçersiz tezleri ve çarpıtmalarını buradan öğrenebilirsiniz.
 

www.hazretimuhammed.org
Bu sitenin hazırlanış amacı da Peygamberimiz (sav)'i birçok yönüyle tanıtmak, onun ahlakını örnek alan insanlardan oluşan bir topluluğun ne kadar üstün özelliklere ve güzelliklere sahip olacağını göstererek, insanları Peygamberimiz (sav)'in ahlakına özendirmektir.
 

www.hazretimuhammed.org
Bu sitenin hazırlanış amacı Peygamberimiz (sav)'i birçok yönüyle tanıtmak, onun ahlakını örnek alan insanlardan oluşan bir topluluğun ne kadar üstün özelliklere ve güzelliklere sahip olacağını göstererek, insanları Peygamberimiz (sav)'in ahlakına özendirmektir.
 

www.insanmucizesi.com
Bu sitede insan vücudundaki bazı sistemlerin nasıl çalıştığı anlatılmakta, bu sistemlerin parçalarından örnekler verilmektedir. Burada bilgiler detaya inilerek incelenmekte, insan bedeninin her milimetrekaresindeki ince tasarıma dikkat çekilmekte, bedenin derinliklerinde mucizevi işlemler gerçekleştiren hücreler, dokular, moleküller ve salgılar ön plana çıkarılmaktadır. Ayrıca zaman zaman konularla ilgili teknik bilgilere de verilmektedir. Bundaki amaç insanın kendi bedenindeki karmaşık yapıyı daha iyi anlamasını sağlamaktır. Ve insanın kendi bedeninde gerçekleşen olaylara ülfetsiz bakmasını sağlamak, okuyucuyu derin düşünmeye teşvik etmektir.
 

www.isagelecek.com
Bu sitede Hz. İsa'nın ölmediği, Allah'ın katına yükseltildiği ve yeryüzüne yeniden döneceği Kuran'dan delillerle açıklanıyor.
 

www.islamantisemitizmilanetler.com
Bu site, İslam'da antisemitizme ve diğer tüm ırkçı ideolojilere yer olmadığını, tüm gerçek Müslümaların bu ideolojileri kınadığını ve antisemitizme karşı Yahudilerin haklarını savunduklarını duyurmak için açılmıştır. Siteye görüşlerinizi yazabilir ve diğer insanlarla paylaşabilirsiniz.
 

www.islaminyukselisi.com
Bazen bir gazete kupüründe, bazen bir televizyon haberinde duymaya başladığımız islama yönelişle ilgili gelişmeler ardarda sıralandığında, yaşananların ne kadar olağanüstü olduğu görülecektir. Çoğu zaman sadece gündem maddelerinden herhangi biri gibi sunulan bu gelişmeler, aslında İslam ahlakının dünyaya çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladığının çok önemli işaretleridir.
 

www.islamterorulanetler.com
Bu site, İslam'da teröre ve barbarlığa yer olmadığını, tüm gerçek Müslümaların terörü kınadığını ve terör mağdurlarının acılarını paylaştığını duyurmak için açılmıştır. Siteye görüşlerinizi yazabilir ve diğer insanlarla paylaşabilirsiniz.
 

www.karmafelsefesi.com
Bu sitenin amacı, Karma felsefesinin Kuran'a, akla, mantığa ve vicdana aykırı olan yönlerini ortaya koyarken, içerdiği güzel mesajların asıl kaynağının Kuran olduğunu insanlara göstermektir. Ayrıca, gerçek mutluluk, huzur, barış ve refah için tek çözümün Allah'ın gösterdiği yola, Kuran'a uymak olduğunu anlatmaktır.
 

www.kavimlerinhelaki.com
Siteyi incelediğinizde Kuran ayetlerinin dış dünyadaki karşılıkları ile karşılaşacak ve Kuran'ın sözünün ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz. Buradaki esas amaç birer "ibret verici ceza" olan bu olayları birer "öğüt" olmaları için insanların gözleri önüne sermektir.
 

www.kiyametalametleri.com
Peygamberimizin günümüze ulaşan sözlerinin, yani hadislerinin bir bölümü kıyamet alametleri hakkındadır. Peygamberimiz hadislerinde hem kıyamet işaretlerini haber vermiş, hem de kıyametin hemen öncesindeki dönem ile ilgili detaylı açıklamalarda bulunmuştur. Kıyamet alametlerinin ortaya çıkacağı bu devir İslami kaynaklarda "Ahir Zaman" (Son Zaman) şeklinde isimlendirilmiştir. Ahir Zaman ve kıyamet alametleri konuları İslam tarihi boyunca oldukça dikkat çekmiş, İslam alimlerinin ve araştırmacıların eserlerine sık sık konu olmuştur.
 

www.maddeninardindakisir.com
Bu internet sitesinde anlatılanlar, bugüne kadar pek çok insanı olağanüstü derecede şaşırtan, hayata bakış açılarının tamamen değişmesine sebep olan, son derece önemli ve büyük bir gerçektir. Bu gerçeği şöyle özetleyebiliriz: "Dünyada yaşadığımız hayatın birer parçası olan tüm olaylar, insanlar, binalar, şehirler, arabalar, mevkiler, kısacası hayatımız boyunca gördüğümüz, tuttuğumuz, dokunduğumuz, kokladığımız, tattığımız, dinlediğimiz herşey, gerçekte beynimizde oluşan görüntü ve hislerdir."
 

www.masonluk.net
Bu sitede, materyalist felsefeye dayalı mevcut dünya sisteminin en büyük mimarı olan, ancak bu kimliğini perde arkasında tutan mason örgütünü inceleyeceğiz. Dahası, masonluğun gerçek felsefesi gözler önüne serilecektir. Masonların, "insan sevgisi", "akıl ve bilim yolu" gibi olumlu kavramlarla kamufle ettikleri din-karşıtı materyalist felsefeleri açıklanacak, bunun geçersizliği ve gerçek kökenleri üzerinde durulacaktır.
 

www.mercek.org
Gün geçtikçe ilerleyen bilim bize her noktada tek bir gerçeği gösteriyor; herşeyi kusursuz bir biçimde Allah yaratmıştır. Mercek sayfalarında hayvanlardan bitkilere, uzayın derinliklerindeki yıldızlardan okyanusların dibindeki tek hücreli canlılara kadar her şeyde Rabbimiz'in eşsiz tasarımının ve yaratma sanatının inceliklerinin delillerini görebilirsiniz.
 

www.muhammedyahya.com
Muhammed Yahya'nın yazılarını okuyabileceğiniz bir site.
 

www.netcevap.org
Darwinist medya, evrim propagandası yapmaya çalışırken, çoğu zaman komik iddialar öne sürmekte ve kendi kendini çürütmektedir. Evrimcilerin skandallarını ve bilimsel cehaletlerini buradan okuyacaksınız.
 

www.satanizmtehlikesi.com
Geçmişi 1700'lere dayanan SATANİZM son yıllarda şiddet, vahşet ve intihar olayları ile bir kez daha gündeme geldi. Satanistlerin kendilerini tarif etmek için kullandıkları ifadeler, hayata bakış açıları, savundukları değerler, kan ve vahşetle dolu dünyaları ilk başta insanlara inanılmaz gibi gelse de, yaşanan olaylar bu sapkın akımın giderek yayılan bir tehlike olduğunu ortaya çıkardı.
 

www.turkdunyasi.org
" Ey Türk, Titre ve Kendine Dön"
 

0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.