OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

www.isagelecek.com

www.isagelecek.com

Samimi üslubuyla Kuran ayetlerini yorumladığını gözlemlediğimiz Harun Yahya külliyatı ve bu kitaplardan faydalanılarak hazırlanan siteler Hz. İsa konusunda da bilmediğimiz pek çok gerçeği açığa çıkarmaktadır. Yazarın "Hz. İsa Gelecek" kitabı kaynak alınarak hazırlanan aynı isimli site, içeriği ile gerçekten hayranlık uyandırıcı. Sitenin açılış sayfasındaki önemli not, sitenin hazırlanma amacını çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.
"Allah'ın peygamberi Hz. İsa ölmemiştir ve yakın gelecekte dünyaya yeniden dönecektir. Kuran'a göre hükmedecek, Müslümanları ve Hıristiyanları inançsızlığa karşı birleştirecek, tüm dünyaya barış ve huzur getirecektir."
Sitede işlenen konuların başlıklarına bakıldığında gerçek dinin Allah katında İslam olduğunun açıklandığı bölümün ilk sırada yer aldığını görmekteyiz. Yani birçoklarının sandığı gibi, Hz. İsa geldiği zaman insanlara Hiristiyanlığı değil, İslam ahlakını anlatacaktır. Bu dönemde Hz. İsa'nın en önemli görevlerinden biri kendisine bağlılıklarıyla tanınan Hıristiyanlara doğru yolun İslam olduğunu anlatarak onları İslam'a davet etmesi olacaktır. Böylece Hıristiyanlar ve Müslümanlar inançsızlığa ve dinsizliğe karşı birleşmiş olacaklardır.
Sitenin diğer ana başlıkları ise; "Zorluk İçindeki Kavimlerin Kurtarıcı İstemeleri", "Kuran'da Meryem oğlu İsa Mesih" ve sitenin ana konusunu oluşturan "Hz. İsa'nın Yeryüzüne Dönüşü" şeklinde.
Hz. İsa geldiği zaman nasıl tanınacağını anlatan bölüm ise gerçekten okunulması gereken, sitenin önemli diğer bir bölümü. Bu bölümde "Hz. İsa'yı Hangi Özellikleriyle Tanıyabiliriz?" sorusuna cevap verilmekte. Aşağıda sadece cevap başlıklarını verdiğimiz bu bölümü okumanızı ve siteyi mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
İşte cevap başlıkları;


Üstün ahlak özellikleri ile diğer insanlardan ayrılır.

Peygamberlere has yüz ifadesi ile tanınacaktır.

Hikmet ve hitabet gücü çok yüksektir.

Çok güvenilirdir.

Allah'ın koruması altındadır.

Yaptıkları için karşılık beklemez.

Müminlere karşı şefkatli ve merhametlidir.

Dünya üzerinde hiçbir akrabası, tanıyanı, ailesi olmamasıyla tanınacaktır.

0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.