OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Gelecek Nasıl Olacak


21.yüzyıl; zenginliğin, ihtişamın, güzelliklerin, huzurun, barışın yaşandığı, Kuran ahlakının yaygınlaşması ile dünya üzerinde cennet benzeri bir hayatın süreceği bir dönem olacaktır. Kuşkusuz bu, Allah'ın büyük bir müjdesi ve lütfudur.

İmar İşlerine Büyük Önem Verilmesi


Hz. Süleyman'ın emri altında çalışan bina ustası cinleri ve şeytanları kullanarak kaleler, heykeller, çanaklar ve kazanlar yaptırdığı Kuran'da bildirilmektedir. Onun görkemli sarayını gören insanlar, -başta Sebe Melikesi olmak üzere- hayran kalmışlardır. Hz. Zülkarneyn'in inşa ettiği setin yapımında ise, Allah'ın dilemesi dışında yıkılamayacak kadar güçlü bir teknik kullanılmıştır. (Harun Yahya, Hz. Süleyman)
Peygamber Efendimiz (sav)'in ahir zamanla ilgili hadislerinde de, imar işlerine çok büyük önem verileceğine dikkat çekilmektedir. Bu dönemde şehirlere huzur ve barışın yanı sıra, üstün bir medeniyet de götürülecektir. Bunu haber veren hadislerden biri şu şekildedir:
'Mehdi Konstantiniyye ve diğer beldelerin imarına çalışır.' (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 40)

Ülkelerin Barış Yanlısı
Olmaları ve Diplomasi
Yolunu Tercih Etmeleri


Kuran'da Hz. Süleyman'ın komşu ülkelerle olan ilişkilerinde hoşgörülü, affedici ve barış yanlısı bir tutum içinde olduğu bildirilir. Hz. Süleyman'ın çok güçlü ve karşı konulamaz ordulara sahip olmasına rağmen, Sebe ülkesiyle olan ilişkilerinde askeri gücünü kullanmadığı, sorunları diplomasi yoluyla çözdüğü Kuran'da aktarılmaktadır. Hz. Zülkarneyn ise çevresindeki halklar tarafından "yeryüzünde bozgunculuğu ve fitneyi önleyen kişi" olarak tanınmış, insanlara barış ve huzur getiren bir lider olmuştur. Hz. Süleyman ve Hz. Zülkarneyn dönemleri bu yönüyle 21. yüzyıldaki yaşamla çok büyük benzerlikler gösterecektir.
Bu dönemde insanlar kendi istekleriyle Müslüman olacak, hiçbir savaşa gerek kalmadan İslam ahlakı tüm dünyaya hakim olacaktır. İslam ahlakının yaşandığı dönemi tasvir eden hadislerde şu şekilde belirtilir: 'Zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır.' (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)
'Mehdi, Peygamberin yolunda gidecek, uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtmayacaktır.' (Kıyamet Alametleri, s. 163)
Hadislerde de belirtildiği gibi İslam ahlakı tüm dünyaya, barış yoluyla hakim olacak, savaş ve şiddetten kaçınılacaktır.

Yaşanacak Bolluk ve Bereket


21.yüzyıl bolluk ve bereketiyle Hz. Süleyman dönemiyle çok büyük bir benzerlik gösterecektir. İnsanlara her istedikleri sayılmadan, bol bol verilecek, havadaki kuşlar dahi yöneticilerinden razı olacaktır. Peygamber Efendimiz (sav)'in bu bolluk, bereket ve refah ortamını tasvir eden çok detaylı açıklamaları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir: '
Muhammed ümmetinin gönlü, zenginlikle dolacaktır.' (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)
'Gökten bolca rahmet yağacak, yerlerde bereket artacak; bütün defineleri bulacak.' (Kıyamet Alametleri, s. 164)
Peygamber'in (sav) hadislerinde kendisinden önce yeryüzüne hakim olmuş, iki kişiden bahsedilir. Bunlar Hz. Süleyman ve Hz. Zülkarneyn'dir. Her iki dönemde de Allah lütfuyla yeryüzünü bolluğa ve zenginliğe boğmuş, inananlara dünyada cennet ortamının bir benzerini yaşatmıştır. Yine hadislerde işaret edildiği gibi, yeryüzünde bir kez daha Kuran ahlakının dinsizliği, zulüm ve adaletsizliği ortadan kaldırdığı kutlu bir dönem yaşanacaktır. Bu dönem kadirşinas Türk Milleti'nin çabalarıyla çok yakın bir zamanda olacaktır. Bu Rabbimizin tüm inananlara vaadidir.


Bilim ve Teknoloji Alanında Yaşanacak Gelişmeler


Kuran ayetlerinden öğrendiğimiz, Hz. Süleyman ve Hz. Zülkarneyn'in yaşadığı ve İslam ahlakının hakim olduğu dönemlerde, bilim ve teknoloji alanında çok büyük ve o dönem için alışılmadık gelişmeler yaşanmıştır. 21.yüzyılda da bilim, teknoloji, iletişim ve tıp alanında çok büyük gelişmeler yaşanacaktır. Hadislerde bu konudaki işaretlerden biri şu şekildedir:
'... Kişi elindeki kamçıya konuşacak...' (Kıyamet Alametleri, s. 152)
Bu hadisle günümüzün en yaygın iletişim aracı olan cep telefonuna işaret ediliyor olması muhtemeldir. (En doğrusunu Allah bilir.) Hadislerde, yaşanacak teknolojik gelişmelere dair dikkat çekilen bir diğer önemli işaret ise şu şekildedir:
'İnsanlar bir ölçek buğday ektiklerinde karşılığında yedi yüz ölçek bulacak insan birkaç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir... Çok yağmur yağmasına rağmen bir damlası bile boşa gitmeyecek.' (Kıyamet Alametleri, s. 164)
Bu hadiste bilimsel araştırmaların ilerlemesi ile yapılan modern tarıma dikkat çekiliyor olabilir. Teknolojide yaşanan ilerlemeler tarım alanında da çok büyük gelişmelere vesile olmuş, yeni üretilen çeşitli makineler gerek ekimi, gerekse hasatı çok kolaylaştırmıştır. Ve teknoloji ilerledikçe yeni yeni yöntemler geliştirilmekte, verim artmaktadır.

Hayvan Sevgisine Önem VerilmesiKuran'da Hz. Süleyman'ın hayvanlara olan şefkatli ve sevgi dolu tutumu ile ilgili bilgiler verilmektedir. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, her türlü hayvanın rahatlıkla izlenebileceği ve sevilebileceği ortamlar oluşturulacağı haber verilmektedir. Bu konudaki hadislerden bir tanesi şöyledir: '... kişi, koyun ve hayvanlarına haydi gidin otlayın diyecek, onlar gidecekler, ekinin ortasından geçtikleri halde bir başak bile ağızlarına almayacak, yılan ve akrepler kimseye eza etmeyecekler, yırtıcı hayvanlar kapıların önünde duracak da kimseye zararları dokunmayacak...'(Kıyamet Alametleri, s. 245)
Hadislerde dikkat çekilen bir başka olay da, Hz. Süleyman kuşlar başta olmak üzere çeşitli canlılar üzerinde nasıl hakimiyet kurduysa, Kuran ahlakının yaşanacağı dönemde de hayvanlar üzerinde, yırtıcı hayvanların dahi insanlara zarar vermesi. engellenebilecek şekilde bir hakimiyet olacaktır

0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.