OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Araştırma'dan


Araştırma dergisinde 7.ayımızı da geride bırakarak bu yeni sayımızla yine beraberiz. Mercek dergisine göstermiş olduğunuz yüksek teveccühten sonra bu dergimizin de sizler tarafından büyük ilgi görmesi, bizi gerçekten çok şevklendiriyor. İlk sayımızdan itibaren Dış Politika'da yol gösterici, idari ve ekonomik konularda ise belirleyici ve çözüm önerileri getiren yeni bir vizyon ortaya koymaktayız. Tarihten ve güncel konulardan önemli gördüğümüz konuları ise size anlatmaya çalışıyoruz. Şunu kesinlikle söylemeliyiz ki, yazılarımızın hepsini büyük bir özen ve dikkatle objektif bir bakış açısıyla seçmekteyiz, bunu yaparken de amacımız kesinlikle dergi yayıncılığı yapmak değil. Tek istediğimiz içinde yaşadığımız bu değerli vatanın ve bu vatanı değerli kılan yüksek Türk Milleti'nin vatansever fertleri olduğumuzu gösterebilmek. Bunu yaparken de milli ve manevi değerlere bağlılığımız en büyük dayanağımızdır.
Bu ay kapak konumuzda sizlere "İnsanlığın Son Günü" başlığıyla Kuran'da ayrıntılı olarak tarif edilen kıyamet saatinde meydana gelecek olayları anlatmaya çalıştık. Büyük bir ibretle okuyacağınıza ve kendi adınıza çok dersler çıkaracağınıza inandığımız bu yazımız, bu güne kadar bu konuda yazılan en doğru araştırmalardan biridir. İnsanlar arasında dönem dönem konuşulduğu halde gerçekliği gizlenmeye çalışılan bu konuyu tüm ayrıntılarıyla bulacaksınız.
Diğer bir önemli konumuzda kapak konumuzun arkasından dergimizde yerini aldı. Büyücülüğün yani Kabalanın 5000 Yıllık Tarihi. Kabala, Sefirot, Tarihi Değiştirme Sanatı yani kısaca büyücülükle ilgili çok önemli gerçek bilgiler bu yazımızın konusunu oluşturuyor.
Masonlukta Geleknekçilik başlıklı yazımızda bu konuda son dönemde ortaya konulmuş en önemli makalelerden biridir, çok dikkatli okumanızı tavsiye ederiz. Bu yazı; 1000 yıllık bir geleneğe sahip olan masonluğun hiçbir değişime uğratmaksızın uyguladığı ritüellerinin aslında beyanatlarında yer alan modernizm ve ilericilik yalanlarıyla nasıl büyük bir çelişki içinde olduğunu açığa çıkarmaktadır.
Burada size önemli bir hatırlatma yaparak sunuş yazımızı bitirmek istiyoruz. Yazılarımızın satır aralarında yer alan ve yazıların kaynak gösterildiği kitaplar ile internet siteleri daha geniş bilgi edinmek isteyenler için önemli bilgi kaynakları durumundadır.
Saygılarımızla.


0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.