OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Araştırma'dan

Bosna-Hersek müslümanlarını temsilen konferansa katılan Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Danışmanı İzzeddun Ladiç, Balkanların "Bilge Kral"ı Aliye İzzetbegoviç'in yaşamından kesitler sunarak örnek mücadelesini anlatmıştı.
Bu konferanstan kısa bir süre sonra "Bilge Kral "Aliya İzzetbegoviç vefat etti. 20. yüzyılın ikinci yarısında, Balkan yarımadasında yetişen bu en büyük, en bilge, en kahraman Müslüman devlet adamı, çile ve azim dolu bir hayatı ardında bırakarak ahirete intikal etti. Başta Bosna-Hersek müslümanları olmak üzere tüm İslam dünyasına başsağlığı diliyoruz.

Balkanlardaki İslam'ın Kahraman Lideri: Aliya İzzetbegoviç
Dünya Aliya İzzetbegoviç'i 1992 yılında başlayan Sırp-Müslüman savaşı, daha doğrusu Sırpların Müslümanlara karşı başlattıkları soykırım sırasında gösterdiği kahraman liderlik sayesinde tanıdı. Araştırma Dergisi'nin kapak konusunu "Aliya İzzetbegoviç'in Ardından Balkanların Geleceği" konusuna ayırdık. Ayrıca bu sayımızda "Edirne'nin Ötesinde Bıraktığımız" soydaşlarımıza yani Batı Trakya'daki müslüman soydaşlarımızın sorunlarına da geniş yer ayırdık.

Çin'in Antik İnancı; Şamanizm, Sahte Dünyanın Acıları, Dindar Evrim Yanılgısı'na Kuran'dan Cevaplar bu sayımızda yeralan konular arasında.

Vücudumuzdaki Sayaç: Tansiyon
Sağlıklı olmak ne demektir? Farz edelim hiçbir belirgin hastalığınız yok, normal bir vücut ağırlığına sahipsiniz, vücudunuzun enerji rezervleri tam ve vücudunuzun hormonal dengesi, su-tuz dengesi de yerli yerinde? Ancak bütün bunlara rağmen sağlıklı olduğunuzdan söz edebilmek için vücudunuzdaki sayacın da doğru değerleri göstermesi gerekiyor?

Sizlere bu ay çok önemli belgeseller hediye ediyoruz. Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanan "İslam Birliğine Çağrı" adlı belgeselde önemli sorunların çözümünün Müslümanların birleşmesinden ve "İslam Birliği"ni kurmalarından geçtiği anlatılıyor.

"Hz. İsa" adlı belgeselimizde ise Allah'ın kutlu bir peygamberi olan Hz. İsa'nın yaşamı Kuran ve hadisler ışığında tekrar yeryüzüne dönüşü konu ediliyor.
0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.