Balkanlardaki İslam'ın Kahraman Lideri: ALİYA İZZETBEGOVİÇ


Balkan Müslümanları İstanbul'daydı
Batı Trakya Müslümanları
Sahte Dünyanın Acılarından Tutku Ve Hırs
Çin'in Batıl İnancı: ŞAMANİZM

Mübarek Ramazan
Işığın Bilinmeyen Özellikleri
Vücudumuzdaki Sayaç : Tansiyon
"Dindar Evrim" Yanılgısına KURAN'DAN CEVAPLAR

www.darwinizmin
sonu.com

Araştırma'dan0

İNTERNET:www.darwinizminsonu.com


www.darwinizminsonu.com
Bu sayıda internet sayfamızı www.darwinizminsonu.com adlı sitenin tanıtımına ayırdık. Bu sitede, Darwinizm konusunda öğrenmek istediğiniz herşeyi bulabilirsiniz. Konu, bu sitede son derece kapsamlı ve bir o kadar da özlü ve hikmetli bir şekilde ele alınmıştır. Site incelendiğinde bu gerçek açıkça görülmektedir.
Sitede, Darwinizm konusu tüm detaylarıyla ve ziyaretçilerin aklında şüphe bırakmayacak şekilde ele alınıyor. Profesyonel bir dizaynı olan site, tasarım üstünlüğü ile de internet dünyasındaki yerini almış.
Sitedeki yazılarda, ağırlıklı olarak Harun Yahya'nın Darwinizm ile ilgili yazdığı bilimsel eserlerden faydalanılmış. Bilindiği gibi Harun Yahya, son yıllarda bu konuda onlarca eser vermiş ve bu eserleri birçok dile çevrilerek dünya çapında olağanüstü bir etki uyandırmıştır. Sitede işlenen konularla ilgili referansın Harun Yahya olması, siteyi ziyaret edenlerin ilgisini daha fazla çekmekte ve bilimsellik ile sunuştaki ikna edicilik konusunda da beğenilerini kazanmaktadır.
Sitede Darwinizm'in çöküşü etraflıca ele alındığı gibi, aynı zamanda bu konuda medyada çıkmış olan yazı ve haberler aktarılmakta, bunlardaki hatalar, doğru izahlarıyla birlikte anlatılmaktadır. Site iyi incelendiği takdirde Darwinizm'in tepeden tırnağa ne kadar büyük bir safsata olduğu, hangi amaçlarla, hangi çevreler tarafından ayakta tutulmaya çalışıldığı iyice anlaşılacaktır.
Sitede ele alınan konuların görülebilmesi için, aşağıda sitenin ana başlıklarını aktarıyoruz: ?
Darwinizm'in Tarihi ?
Hayali Mekanizmaları ?
Fosil Kayıtları ?
Türlerin Gerçek Kökeni ?
"Sıçramalı Evrim" Yanılgısı ?
İnsanın Kökeni ?
Evrimin Moleküler Çöküşü ?
Evrimin Sahte Delilleri ?
Bitkilerin Kökeni ?
İndirgenemez Komplekslik ?
Entropi Yasası Evrime Karşı ?
Materyalizmin Sonu ?
Ders Kitaplarındaki Hatalar ?
Evrimcilere Cevaplar
Sitenin diğer bir bölümünde ise şu başlıklardaki konular yer almakta:
Evrimcilerin İtirafları ?
10 Ünlü Darwinist Yalan
Evrimcilere Net Cevaplar
Sitedeki "Haberler" bölümünde tüm medyada çıkan evrim yanlısı haberlerdeki yanlışlıklar, doğru cevaplarıyla birlikte yer almaktadır.
Sonuç olarak sitede, Darwinizm'in bir aldatmaca olduğu bilimsel olarak açıklanmakta, evrenin ve canlılığın varoluşunun Allah'ın yaratması ile olduğu gerçeği delilleriyle ortaya konmaktadır.
0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.