OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Araştırma'dan

Geçtiğimiz ay Bilim Araştırma Vakfı tarafından gerçekleştirilen “Musul, Kerkük ve Irak Türkmenleri İçin Gerçek Çözüm” başlıklı toplantıya katılmak için Ankara’ya gittik. Asker, bürokrat, politikacı ve öğretim görevlilerinin bulunduğu seçkin 200 davetlinin izlediği konferansta 1926 yılından bu yana ihmal edilmiş Irak Türkmenleri’nin sorunları masaya yatırıldı. Biz de Temmuz sayımızın kapak konusunu bu önemli konuya ayırdık.
Türkiye'nin eski "Musul Vilayeti"ne, yani Kuzey Irak'a bakışında çok önemli bir pay taşıyan bölge gerçeklerinin başında, kuşkusuz buradaki Türkmen soydaşlarımız gelmektedir. Sayıları 2 milyonu aşan, buna karşı geçmişteki Irak rejimleri tarafından çoğu zaman yok sayılan ve asimile edilmek istenen, uluslararası topluluk tarafından da garip bir şekilde gözardı edilen Türkmenlerin güvenliği, huzuru ve refahı, Türkiye açısından hem ahlaki hem de politik bir sorumluluktur. Bu sayımızda işte bu tarihsel sorumluluğu bir kez daha hatırlamaya ve hatırlatmaya çalıştık.

Bu sayımızda ayrıca Türkiye’de masonluğun gizli tarihine geniş yer ayırdık. Gelecek sayımızda da bu konuya devam edeceğiz. Globalleşme Konusuna İslam Dininin Bakışı, Özgürlüğün Gerçek Anlamı, Kitap Ehli İle Tevhid İnancında Birleşmek ve Hz. Peygamberimizin Sünnetinin İslam İnancındaki Yeri bu sayımızda yeralan konulardan sadece birkaçı.

Bu sayımızla birlikte sizlere ulaşacak olan Hz. Musa ve Firavun adlı VCD belgeseli de ilgiyle izleyeceğinizi tahmin ediyoruz. Hz. Musa’nın Firavun’a karşı başlatmış olduğu tevhid mücadelesinin anlatıldığı bu belgeseli çok beğeneceksiniz.

Görüş ve önerileriniz bizim için çok önemli. Bu yüzden dergimiz hakkındaki düşüncelerinizi lütfen bize ulaştırın. Mektup, e-mail ya da telefonla bize ulaştırdığınız görüş ve önerileriniz mutlaka gözönünde bulundurulacaktır.

Yeni bir sayıda buluşmak dileğiyle...
0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.