OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Araştırma'dan


Dış politika, tarih ve siyaset alanlarında, olayların perde arkasındaki gerçeklere dikkat çekmeye yönelik yepyeni bir bakış açısıyla hazırladığımız Araştırma dergisinin bir sayısıyla daha karşınızdayız. Gösterdiğiniz yoğun ilgi sayesinde, görülmeyenlerin görülmesine yardımcı olma şevkimiz ve çabamız katlanarak artıyor ve sizin için birbirinden önemli ve ilgi uyandırıcı yeni araştırma konularını hazırlıyoruz.

Bu ayki kapak yazımızı son aylarda ülke ve dünya gündemini işgal eden Irak Savaşı’nın perde arkasındaki İsrail gerçeğine ayırdık. Savaş boyunca yapılan yorumlarda, çoğunlukla ABD'nin petrol hesapları veya Amerikan-İngiliz ekseninin Ortadoğu'da egemenlik kurma planları üzerinde duruldu. Ama bu savaşı gerçekten anlayabilmek için üzerinde durulması gereken bir ülke daha vardı ki işin bu yönü hep ihmal edildi. Bu ülke, İsrail'di. Savaş İsrail’in Ortadoğu stratejisine hizmet ediyordu ve İsrail’in Amerika’daki uzantıları tarafından planlanmıştı.

Bu ay size vereceğimiz haberlerin arasında gelecekle ilgili olanlar da var. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sayıda Ahir Zaman Mehdisi’nin beklenen dönüşü konusunu işlemeye başlamıştık. Bu sayımızda da bu önemli konuyu incelemeye devam ediyoruz.
Bir diğer güzel olayı müjdeleyen konumuz ise Kuran ahlakının dünyada hızla yayılması ile ilgili. Allah’a ve dini değerlere yöneliş ve materyalizmin çöküşü dünya gündeminde giderek daha fazla konu ediliyor.

Tarih bölümümüzde Tevrat’ın tahrif edilme sürecini inceledik. Konunun ilginç yanı günümüzdeki Tevrat’ın muharref oluşunun Yahudilerce de kabul edilmesi. Bir başka tarih incelememiz ise Tanzimat Fermanı’nın perde arkası ve Mustafa Reşit Paşa’nın masonik bağlantıları.

Ayrıca günümüzde birçok insanın farkında olmadan etkisine girdiği büyüden yani gafletten kurtulmanın yoluna ilişkin bir çözümümüz var: Düşünmek! Yaşadığımız pek çok sorunun çözümü, doğru ve vicdanlı bir düşünceyle mümkündür.
Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere hoşça kalın.
0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.