OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Araştırma'dan

Çağımızın Hastalığına Kuran’dan Çözümlerİnsanlar arasında çok yaygın olarak görülen ve "çağın hastalığı" olarak adlandırılan "stres" psikolojik kökenli bir rahatsızlıktır. Korku, güvensizlik, umutsuzluk, aşırı heyecan, işten çıkarılma korkusu, sağlığını veya yakınlarından birini kaybetme kaygısı gibi duyguların bedende oluşturduğu genel bir gerilim durumudur.

Stresin insana zararları bunlardan ibaret değildir. Kalp rahatsızlıklarından bağışıklık sisteminin güçsüzleşmesine kadar birçok tehlikeli hastalığın kökeninde stresin yattığı artık bilinmektedir. Uzmanlar stresin insan bedeninde oluşturduğu tahribatı 30 başlık altında toplamaktadırlar.

Din ahlakından uzak ve onun nimetlerinden habersiz yaşayan insanlar, daima "stres" dediğimiz bu azaba katlanmaya mahkumdurlar. Düşüncelerini, hayata ve olaylara karşı olan bakış açılarını değiştirmedikleri sürece de bundan kurtulmaları mümkün değildir. Elbette insanlar din ahlakını, hastalıklara yakalanmamak için yaşamazlar. Ama insanların karşılaştıkları olaylarda Allah'a tevekkül etmeleri, O'nun emrettiği din ahlakını yaşamalarının bir sonucu olarak ruhen ve bedenen sağlıklı bir hal ortaya çıkar. Yani müminlerin sağlıklı insanlar olmaları, güçlü bir imana, manevi yönden kuvvetli insanlar olmalarına bağlı olarak oluşan bir durumdur.

Ocak sayımızın kapak konusunu 21. yüzyıl insanının ruhsal ve bedensel sağlığını tehdit eden stresten çıkış yollarına ayırdık. Bu yazıyı çevrenizde psikolojik hatta fiziksel sorunları bulunan tüm yakınlarınıza okutmanızı tavsiye ediyoruz.

Ayrıca Masonların Bediüzzaman’a Yapmış Olduğu Saldırılar, 2002 Yılının Ardından İslam Dünyasının Aydınlık Geleceği, Malazgirt Zaferi, Papa Devleti’ni Yıkan Masonlar, Siyasi Hayatta Yaşanan Bozulmalar, Etna Yanardağının Hatırlattıkları, İsrail’in Afrika’yı Kullanma Politikası ve Ermeni Sorununun İçyüzü bu sayımızda merakla okuyacağınızı tahmin ettiğimiz konulardan bazıları…

Dergimizle birlikte hediye ettiğimiz “İman ve Akıl” adlı belgeselde, çağımızda her alanı kuşatmış olan romantizmin insan hayatındaki olumsuz etkileri ve Kurani bir bakış açısı ile romantizmin şeytan tarafından gizli bir silah gibi nasıl kullanıldığını tüm açıklığıyla izleyeceksiniz. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz.

Görüş ve önerilerinizi bize mektup ya da e-mail aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Yeni bir sayıda buluşmak ümidiyle…
0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.