OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

www.mercek.org


www.mercek.org sitesinde mercek dergisinin tüm sayılarına ulaşabilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
Gün geçtikçe ilerleyen bilim bize her noktada tek bir gerçeği gösteriyor; herşeyi kusursuz bir biçimde Allah yaratmıştır. Mercek sayfalarında hayvanlardan bitkilere, uzayın derinliklerindeki yıldızlardan okyanusların dibindeki tek hücreli canlılara kadar her şeyde Rabbimiz'in eşsiz tasarımının ve yaratma sanatının inceliklerinin delillerini görebilirsiniz.
Rüyanızda çok uzun bir vaktin geçmiş olduğunu sanmanıza rağmen uyandığınızda tüm rüyanızın yalnızca birkaç saniye sürdüğünü anlarsınız. Aksini ispat etmeyi ne kadar isteseniz de bunun yalnızca birkaç saniyelik bir rüya olduğunu kabul etmek durumunda kalırsınız.
Azotu, yani nitrojeni, havadan ilk olarak alması gereken canlılar bitkilerdir. Bitkiler azotu gaz şeklinde kullanamazlar. Azot, nitrit bakterileri tarafından nitrite, nitrit ise nitrat bakterileri tarafından nitratlara dönüştürülerek bitkiler tarafından kullanılabilir hale getirilir. Peki bu döngü nasıl başlar?
Su üzerinde yürüyen canlılar, adeta bilim adamlarının yıllardır yaptıkları gözlemler, araştırmalar ve hesaplamalar sonucu ortaya çıkardıkları doğa kanunlarını biliyormuşcasına hareket ederler. Hatta bu kanunların önceden hesaba katıldığı kusursuz bir tasarımla dünyaya gözlerini açarlar.
Düşünme yeteneğinden yoksun bir sineğin, uzman mühendislerce taklit edilecek özelliklere sahip olması apaçık mucizedir.
Allah insanların hayatlarının her anını, Kuran'da bildirdiği emir ve yasaklar doğrultusunda düzenlemelerini ister.
Zamanın Allah'ın bizim için özel olarak yarattığı bir algı olduğundan, sivrisinekteki taklit edilemez mucizevi özelliklere kadar pek çok konuya mercek sitesinin sayfalarından ulaşabilirsiniz.
Öğreneceğiniz bilgiler Allah'ın gücünü ve canlı cansız herşeyin hakimiyetini elinde bulundurduğunu daha fazla anlamanıza vesile olacak. Sitede ayrıca Harun Yahya'nın diğer eserlerine ulaşabileceğiniz linkleri de bulabilirsiniz

0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.