OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Kitap & İnternet

Kitap Dünyasıİslam'ın Yükselişi

Bazen bir gazete kupüründe, bazen bir televizyon haberinde duymaya başladığımız İslam'a yönelişle ilgili gelişmeler ardı ardına sıralandığında, yaşananların ne kadar olağanüstü olduğu görülecektir. Bu kitapta amaçlanan, bu gelişmeleri toplu olarak sunmak, yorumlamak ve böylece okuyucuların yaşanan olayların büyüklüğünü gereği gibi değerlendirmelerine vesile olmaktır. Bu çalışma bir yandan iman edenlerin şevkini ve azmini artırmayı amaçlarken, bir yandan da İslam ahlakını tüm insanlara anlatmak için gösterilecek çabanın önemine dikkat çekmektedir.
(Kültür Yayıncılık, 0 212 511 44 03)
263 sayfa, Kuşe kağıt, 337 Renkli resimli, Gofre Yaldızlı Kapak


Doğadaki Mühendislik


Bu kitabı okuduktan sonra pek çok şeye bakış açınız değişecek. Yolda gördüğünüz bir karınca sizin için sıradan bir hayvan olmaktan çıkacak, çünkü onun "formik asit" üreten usta bir kimyager olduğunu bu kitapta okuyacaksınız. Böceklerin veya kelebeklerin birbirlerine özel mesajlar dolu kokular gönderdiklerini, balıkların mükemmel bir algılama sistemiyle kendilerini koruyabildiklerini göreceksiniz. Tüm bunların, Allah'ın, Kendi sonsuz kudret ve sanatını tanıttığı deliller olduğunu bu kitapta okuyacaksınız. Bu ilim, çevrenizdeki güzellikleri ve mucizeleri daha yakından görmenizi ve tüm bunlar üzerinde düşünmenizi sağlayacaktır.
(Kültür Yayıncılık, 0 212 511 44 03)
240 sayfa, Kuşe kağıt, 182 Renkli resimli, Gofre Yaldızlı Kapak


İnternet Dünyası

www.hazretimuhammed.org


Peygamber Efendimiz, Allah'ın Kuran'da, "… ancak o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur." (Ahzab Suresi, 40) ayetiyle bildirdiği gibi insanlar için son peygamber olarak gönderilen, Allah'ın en son hak kitabını vahyettiği, güzel ahlakı, takvası, Allah'a olan yakınlığı ile insanlara örnek kıldığı, Allah'ın dostu, müminlerin de dostu ve velisidir. Bir Müslümanın, tavrına ve ahlakına özenmesi, benzemek için çaba göstermesi gereken kişi, Hz. Muhammed (sav)'dir. Bu sitenin hazırlanış amacı da Peygamberimiz (sav)'i birçok yönüyle tanıtmak, onun ahlakını örnek alan insanlardan oluşan bir topluluğun ne kadar üstün özelliklere ve güzelliklere sahip olacağını göstererek, insanları Peygamberimiz (sav)'in ahlakına özendirmektir.
0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.