OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

internet


Harun Yahya’nın gerek ülkemiz gerekse tüm dünyada büyük bir hızla devam etmekte olan hizmetlerinin son halkalarından biri yeni açılan bir internet sitesi.www.ahirzaman.net
Harun Yahya, 200’e yakın kitabı, 30’u aşkın internet sitesiyle gerçek bir hizmet insanıdır. Bu ay dünya çapında dört bir kıtaya yayılan bu hizmet aşkının son halkası olan ahirzaman.net’ den bahsedeceğiz.

www.ahirzaman.net sitesi, adından da anlaşılacağı üzere, içeriği ahir zaman ve bu dönemde yaşanacak olan Kuran ahlakıyla ilgili. Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinde müjdeledikleri bu kutlu dönemin alametlerinin günümüzde yaşanmakta olduğu, sitede vurgulanan konulardan biri.
Sitede işlenen konular birbirinden ilginç 8 ana başlık altında derlenmiş. Bu başlıklar sırasıyla: Ahir Zaman Ne Demek?, Kuran’da Kıyamet Alametleri, Ahir Zaman ve Mehdi Alametleri, Hz. İsa Ahir Zamanda Yeryüzüne Dönecektir, Altınçağ, Kehf Suresinden Ahir Zamana İşaretler, Hz. Süleyman’ın Hayatından Ahir Zamana İşaretler, Mehdi ve Ahir Zaman.
Bu kutlu dönem hakkında eğer yeterli bilgiye sahip olmadığınızı düşünüyorsanız sitenin içeriği size yol gösterici nitelikte. Yine sitede verilen linklerde Harun Yahya’nın eserlerinden faydalanılarak hazırlanmış olan bu konuyla ilgili diğer internet adreslerini ve Harun Yahya'nın ahir zamanda yaşanacaklar hakkında yazdığı kitaplarını da okuma imkanına sahip oluyorsunuz.
İçinde bulunduğumuz dönemi elimizdeki bilgiler ışığında değerlendirdiğimizde, ahir zamanda olduğumuzu hemen anlıyoruz. Site, bu çok önemli zaman dilimini daha iyi anlayabilmek için tam anlamıyla bir yardımcı niteliğinde. Siteyi incelediğinizde günlük hayatta düşünmeden üzerinden geçtiğimiz olayların aslında Kuran ahlakının yaşanacağı yılların müjdecisi olduğunu anlayacaksınız.
0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.