OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Milli kültürümüzün temel değerlerinin anlatıldığı yepyeni bir sitewww.turkislamkulturu.com
Bu ay internet sitesi tanıtım sayfamızda size yeni açılan ve sürekli güncellenen bir site tanıtacağız: www.turkislamkulturu.comTürk Milleti'nin tarih boyunca kurduğu devletlerin sayısının 180'i bulduğu kabul edilir. Hatta pek çok tarihçi, araştırmalar derinleştirildikçe bu sayının daha da artabileceğini belirtmektedir. Bu devletlerden 16 tanesi ise dünya tarihinde etkili rol oynamış, çok güçlü devletlerdir.Türklerin tarih içinde yayılmış olduğu coğrafyalarda yaşayan milletlerin hepsi, Türklerin adaletine, hoşgörüsüne ve kendilerine sağladıkları huzur ve barış ortamına şahitlik etmişlerdir. Bu durum, her dinden ve her ırktan insanın Türklerin yönetiminden razı olmalarıyla neticelenmiştir.Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla hem Asyalı, hem Avrupalı, hem de Ortadoğuludur. Devraldığı tarihi miras itibarıyla da tüm bu alanlarda tahminlerin ötesinde bir etkinliğe ve güce sahiptir. Yüzlerce farklı kültürün ve etnik grubun barındığı bu topraklarda, sahip olduğu Osmanlı mirası gereği söz sahibidir.Türkiye'nin 21. yüzyılda süper devletler arasında yer almaması için hiçbir sebep yoktur. Bu süreci hızlandırmak maksadıyla, sahip olduğumuz sağlam ve köklü mirasın kıymetini gereği gibi kavrayabilmek ve geçmişimizi unutmadan yüzümüzü geleceğe dönmemiz gerekir.İşte www.turkislamkulturu.com, Müslüman Türk insanının kültürünü tanıtmak ve tarihten örneklerle geniş kitlelere duyurmak maksadıyla hazırlanmıştır. Sitede Harun Yahya'nın çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış olan, Türk-İslam kültürü konulu makaleleri yer almaktadır.Siteyi ziyaret edenler, İslam ahlakıyla şekillenmiş olan Türk'ün asil karakterinin tarih boyunca barış ve huzurun garantisi olduğuna şahit olacak ve Müslüman Türklerin devlet yönetiminde gösterdikleri üstün kabiliyetle dünya milletlerine örnek olduğunu görecektir.
 
0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.