OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Kuran fihristi internette www.kuranfihristi.net
Bu haftaki site tanıtımında, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz www.kuranfihristi.net sitesini ele aldık. Kuran fihristi konusunda böyle bir çalışma yapılmasının öneminden ve sitenin hazırlanış amacından, sitede şöyle bahsediliyor:

Kuran'ı anlamak ve Kuran'a göre yaşamak, iman eden bir insanın yaşamındaki en büyük amaçtır. İnsan Allah'a kul olmak için yaratıldığına ve bu kulluk görevini de ancak O'nun kitabı olan Kuran'a uyarak yerine getirebileceğine göre, dünya üzerindeki hiçbir şey, Kuran'ı anlayıp uygulamaktan daha önemli olamaz.

Kuran'ın dizilişi, tüm insan yazımı kitaplardan son derece farklıdır. Bu kitapların hemen hepsinde, konular arasında tasnif yapılır, giriş-gelişme-sonuç şeklinde bir düzen kullanılır, konular birbiri ardına dizilir.

Oysa Allah'ın Yüce Kitabı olan Kuran'da sureler ve ayetler çok farklı konulardan, birbiri ardına ve anlayışa en uygun tarzda, ilahi bir düzen içinde söz ederler. Kuran'da ayrıca aynı konulardan çeşitli yerlerde bahsedildiği de olur.

Kuşkusuz bunun son derece büyük hikmetleri vardır.

www.kuranfihristi.net sitesinde yapılan da Kuran ayetlerinin konularına göre tasnif edilmesidir. Bu çalışma bir bakıma insanların Kuran'ı daha iyi kavramalarına vesile olmak için yapılmış bir fiili dua'dır.

Yazar Harun Yahya, daha önce Kuran'daki konuların tasnif edilmesiyle ilgili bir çalışma yapmış ve bu çalışmasını Kuran Fihristi adlı kitapta toplamıştı. Bu çalışma şimdi söz konusu internet sitesinde yer almaktadır. Sitede 800'den fazla başlık altında Kuran konuları tasnif edilmiştir.

www.kuranfihristi.net sitesi, insanların Kuran'dan öğrenmek istedikleri konular hakkında Allah'ın sözlerine en kısa zamanda ve en kolay şekilde ulaşmalarını sağlayacak titiz bir çalışmadır.

Bu yüzden tüm Müslümanlara ve Kuran araştırması yapan kişilere, son derece faydalı olan bu siteyi mutlaka incelemelerini öneririz.
0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.