OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

İnternetwww.dinsizliginkabusu.com
Bu ay, internet tanıtım sayfamızda sizlere Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanan www.dinsizliginkabusu.com isimli siteyi tanıtacağız.
Sitede faşizmin ve komünizmin son yüzyılda dünyaya sadece savaş, çatışma, katliam ve zulüm getirmiş olduğu vurgulanmakta, bu ideolojilerin gerçek yüzleri, tarihten verilen örnekler ışığında anlatılmaktadır. Sitede ayrıca, bu iki karanlık ideolojinin fikri temelini oluşturan materyalizm ve Darwinizm'in asılsız iddiaları çürütülmekte, yanlışlıkları ortaya konmaktadır.

Faşizm, ırkçılık, komünizm ve diğer sapkın ideolojilerin ortakçıkış noktası olan ve felsefesini 'çatışma' fikri üzerine temellendiren Darwin'in evrim teorisi, insanlığa 150 yıldır bela getirmiştir. Tüm bu sapkın ideolojiler dinsizliği benimsemekte ve sonuçta güzel ahlaktan uzak, zulmün hüküm sürdüğü kabus dolu bir yaşantının meydana gelmesine sebep olmaktadır. Dinsizliğin kabusunu ortadan kaldırmanın tek çözümü ise, Kuran'ın insanlara sunduğu güzel ahlakın yaşanmasıdır.
Site şu başlıklar altında bölümlendirilmektedir:
  • Materyalizm ve Darwinizm
  • Materyalizmin Sahte Dinleri
  • Dinsizliğin Önderleri
  • Dinsizliğin İnsanlara Getirdiği Zararlar
  • Dinsizliğin Toplumlara Getirdiği Zararlar
  • Dinsizliğin Dini İle Mücadele
  • Gerçek Din
  • Çözüm Kuran Ahlakı


Site bölümlerinin konu özetleri ise şöyledir:
Materyalizm ve Darwinizm bölümünde bu felsefelerin doğuşu, gelişmesi ve yapısı hakkında önemli bilgiler yer almaktadır.Dinsizliğin Önderleri bölümünde Darwinist ideolojileri benimseyenlerin kimler oldukları, özellikleri ve bu kişilerin insanlara yaşattıkları acılar anlatılmaktadır. Dinsizliğin Dini İle Mücadele adlı bölümde, "dinsizliğin dini" açıklanmakta ve bununla nasıl mücadele edilmesi gerektiği ortaya konmaktadır. Sitedeki Gerçek Din başlıklı bölümde ise, dünyada mevcut tüm dinler içinde hak olan ve değişmeden günümüze kadar gelen tek dinin İslam olduğu detaylarıyla gözler önüne serilmektedir. Son bölüm olan Çözüm: Kuran Ahlakı bölümünde de, diğer bölümlerde anlatılan tüm yanlışlıkları ortadan kaldıracak ve yerine barış, güvenlik ve huzur ortamını getirecek çözümün Kuran ahlakı olduğu vurgulanmaktadır.

Siteyi ziyaret edenler, dinsizliğin gerçekten ne kadar büyük bir kabus olduğuna delilleriyle birlikte şahit olacak ve bu kabusun giderilmesi için tek çarenin insanların Kuran ahlakı ile ahlaklanmaları olduğu gerçeğine ulaşacaklardır.


0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.