OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Kehf suresi'nden ahir zamana işaretlerPeygamberlerin Kuran'da aktarılan hayatları ve kavimlerine yaptıkları tebliğler iman edenler için birer örnektir. Bunun yanı sıra Kuran'da geleceğe dair işaretler ve üzerinde düşünülmesi gereken bazı sırlar da yer alır. Bu sırlardan bir kısmı ise Kehf Suresi'ndedir.

Harun Yahya'nın bu kitabı yazmasındaki amaç, ayetlerinde günümüze dair önemli işaretler bulunan Kehf Suresi üzerinde düşünmek, derin bir tefekkürle bu sırlara ulaşmak için çaba sarf etmek ve Peygamberimiz'in Kehf Suresi hakkındaki tavsiyesini tutmaktır. Dikkatle okuyanlar göreceklerdir ki, bu surede kıyamete yakın bir dönem olan ahir zamana, ahir zamanda yaygınlık kazanacak olan inkarcı sistemlerin uygulamalarına ve Allah'ın bu batıl sistemleri, hakkı göndererek darmadağın etmesine yönelik çok önemli işaretler bulunmaktadır.

Yazara göre bu dönem Allah'ın izniyle çok yakındır. Bu nedenle tüm Müslümanların Kehf Suresi üzerinde dikkatle düşünmeleri, her bir ayeti diğer Kuran ayetleri doğrultusunda incelemeleri ve akılda tutmaları son derece önemlidir. (Kültür Yayıncılık, (0212) 5114403)

Karıncaların dünyasına hoşgeldiniz!


Bu CD, size çok yakından tanıdığınız, her zaman, her yerde rastladığınız fakat belki de fazla dikkat vermediğiniz, çok becerikli, çok sosyal, çok akıllı bir varlığı, "karınca"yı tanıtıyor. Yaşantımız içinde pek fazla önem ifade etmeyen bu milimetrik varlıkların mucizelerle dolu hayatlarını bu CD'de inceleyebilirsiniz.


Teknoloji, kollektif çalışma, askeri strateji, gelişmiş bir iletişim ağı, örnek ve rasyonel bir hiyerarşi, disiplin ve kusursuz bir şehir planlaması...

İnsanların her zaman yeteri kadar başarılı olamadığı bu alanlarda, karıncalar daima başarılıdırlar. Zorlu rakiplerini bastırmak ve güç doğa koşullarına dayanabilmek için gerekli herşeye sahip olan bu canlılara baktığınızda, hepsinin birbirinin aynısı olduğunu düşünebilirsiniz. Gerçekte ise, binlerce çeşidi olan karıncaların, her biri ayrı özelliklere sahiptir. Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan bu canlıların, herkese yepyeni ufuklar kazandırabileceğine inanıyoruz.

Bu CD, karıncaların özel ve hayranlık uyandıran dünyasını keşfetmenizi sağlayacak! 8800 türü bulunan karınca topluluklarının, o küçücük bedenleriyle neler başarabildiklerini göreceksiniz.

Bu CD'nin seyredenlerini daha derin düşünmeye sevk etmesini ve kendilerini yaratan Allah'ın üstün gücüne ve örneksiz yaratma sanatına hayranlık duymalarına vesile olmasını umuyoruz. (Azim Dağıtım, (0212) 4448880)

0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.