Balkanlardaki İslam'ın Kahraman Lideri: ALİYA İZZETBEGOVİÇ


Balkan Müslümanları İstanbul'daydı
Batı Trakya Müslümanları
Sahte Dünyanın Acılarından Tutku Ve Hırs
Çin'in Batıl İnancı: ŞAMANİZM

Mübarek Ramazan
Işığın Bilinmeyen Özellikleri
Vücudumuzdaki Sayaç : Tansiyon
"Dindar Evrim" Yanılgısına KURAN'DAN CEVAPLAR

www.darwinizmin
sonu.com

Araştırma'dan0

Filmler

Sayı 1: İslam Terörü Lanetler / İnsanın Yaratılışı
İslam Terörü Lanetler
Bu filmin konusunu, lanetlediğimiz terör vahşetinin kaynağının kesinlikle ilahi bir din olmadığı, özellikle İslam'da teröre yer bulunmadığı gerçeği oluşturmaktadır. İslam dininin yegane kaynağı olan Kuran'da ve başta Peygamberimiz Hz. Muhammed olmak üzere tarih boyunca yaşamış tüm Müslüman yöneticilerin uygulamalarında bu gerçek tüm açıklığıyla ortaya çıkmaktadır.
İnsanın Yaratılışı
Bu belgesel bir insanın nasıl yaratıldığını, hangi aşamalardan geçtikten sonra var edildiğini anlatıyor. Anne karnındaki tek bir hücre. İşte sizde bir zamanlar bu küçük hücreden ibarettiniz. Tıpkı yeryüzündeki diğer insanlar gibi.
Sayı 2: Evrenin Yaratılışı (Göklerdeki Deliler)
Evrenin Yaratılışı (Göklerdeki Deliler)
Materyalist felsefe, evrenin sonsuzdan beri var olan başıboş bir madde yığını olduğunu iddia eder. Ancak 20. yüzyil biliminin bulguları bu iddiayı kesin olarak çürütmüştür. Günümüzde bilim göstermektedir ki; evren Büyük Patlama (Big Bang) adı verilen bir patlama ile bir anda yoktan var edilmiştir. Dahası evrenin tüm fiziksel dengeleri, insan yaşamına imkan sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yıldızların içindeki nükleer reaksiyonlardan, karbon atomunun ya da su molekülünün kimyasal özelliklerine kadar her şey kusursuz bir uyumla yaratılmıştır.
Sayı 3: Komünizmin Çöküş Yılları
Sayı 4: Darwinizmin Karanlık Yüzü
Darwinizmin Karanlık Yüzü
Bu film Darwinizm tarafından körüklenen ideolojileri ve bu ideolojilerin insanlığa yaşattığı acıları anlatmaktadır. Filmde, Darwinizm'in bilimsel bir teori değil, siyasi ve felsefi amaçlar uğruna savunulan bir dogma olduğunu göreceksiniz.
Sayı 5: Ateizmin Çöküşü
Ateizmin Çöküşü
İnsanlık tarihinde önemli dönüm noktaları vardır. Şu anda bu dönüm noktalarından birinde yer alıyoruz. Kimileri bunu globalleşme veya "bilgi çağı"nın başlangıcı olarak yorumluyor. Bu tespitler doğru, ancak bunlardan daha da önemli bir olgu var. Kimileri henüz bunun idrakinde olmasa da, son 20-25 yıldır bilim ve felsefe alanında çok büyük bir gelişme yaşanıyor: 19. yüzyıldan bu yana bilim ve düşünce dünyasında etkin olan ateizm, önlenemez bir şekilde çöküyor.
Sayı 6: Çağımızı Aydınlatan Işık Kuran-I-Kerim
Sayı 7: İmtihan Sırrı
İmtihan Sırrı
İnsanın sonsuz ahiret yurduna ulaşmak için denendiği yer de "dünya hayatı"dır. İnsan, yeryüzünde bulunduğu sürece ahirete yönelik bir sınav yaşamakta ve bu konuda gösterdiği çabayla denenmektedir. Bu imtihan hayatı boyunca başına gelen herşeye en güzeliyle karşılık vermek, sabretmek ve güzel ahlak göstermekle yükümlüdür. Herşeyin Rabbimizden gelen bir deneme olduğunu bilmek, bunlardan zevk almak, karşılaştığı her olayı neşe ve şevkle karşılamak ise, dünyadaki imtihanın müminlere has olan bir sırrıdır.
Sayı 8: Savaşların Perde Arkası
Savaşların Perde Arkası
20. yüzyılda insanlık iki büyük katliam yaşamıştır. İki büyük dünya savaşı milyonlarca insanın ölmesine, ülkelerin harap olmasına, imparatorlukların yıkılmasına sebep olmuştur. Birbirlerinden 30 yıl arayla yaşanmasına ve savaşan tarafların farklı olmasına rağmen bu iki savaşın ortak bir planlayıcısı vardır. 19. yüzyıl insanlarını derinden etkilemiş, kanlı bir ideoloji, Darwinizm. Bu filmde yaşanan savaşları tekrar anacak, üstlerine çekilmiş olan perdeyi aralayacağız
Sayı 9: Dünya Yeni bir Osmanlı'ya Muhtaç
Dünya Yeni bir Osmanlı'ya Muhtaç
Selçuklu ve Osmanlı Devletleri başta olmak üzere, Türk Milleti'ni yaşadığı coğrafyayla bütünleştiren ve güçlü kılan unsurları sadece askeri güçle açıklamak mümkün değildir. Anadolu'yu fetheden, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar dünyanın en karışık ve en hassas bölgesini asırlar boyunca hakimiyeti altında tutan güç, Türk Milleti'nin özünde var olan ve Türkler'in İslam'ı kabul etmesiyle birlikte asıl kimliğini bulan ahlak anlayışıdır.
Sayı 10: Derin Düşünmek
Derin Düşünmek
Allah sizi düşünme yeteneği ile yaratmıstır. Bu nimetin hakkını vermek size düşmektedir. Bu dünyada yaşam amacınız bir yandan bir yana koşuşturmak, Allah'ın size bahşettiği yaşamı bir hiç uğruna tüketmek değildir. Bu film sizi yeniden düşünmeye davet etmek amacıyladır. Bu davet gözünüzün üzerindeki gaflet perdesini kaldıracaktır. Sonsuz hayatınıza hazırlayacaktır.
Sayı 11: Kıyamet Alametleri
Kıyamet Alametleri
Kıyamet saati hakkında bilgi veren birçok ayet bulunmaktadır. Konuyla ilgili diğer ayetleri incelediğimizde önemli bir gerçekle karşılaşırız. Kuran'da kıyamet için bir tarih açıklanmaz, fakat kıyamet öncesinde ortaya çıkacak alametler haber verilir.
Sayı 12: Çözüm Kuran Ahlakı
Çözüm Kuran Ahlakı
Zenginliğin ve gücün, bu zavallı ve muhtaç insanların yararına kullanılması için öncelikle insanların vicdan sahibi olmaları gerekir. Vicdan sahibi olmanın yegane yolu ise imandır. Ancak imanlı insanlar, sürekli olarak vicdanlarını kullanarak hareket ederler. Sonuç olarak, dünyadaki adaletsizliğin, kargaşanın, terörün, katliamların, açlığın, sefaletin ve zulmün tek bir çözümü vardır: Kuran Ahlakı.
Sayı 13: Şeytanın Sapkın Tarikati: Satanizm
0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.