OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Sayı 26 (Aralık 2003)

Kök Sayı 26 (Aralık 2003)
( 13.12.2003 15:34 )
Devamı | Sayı 26 (Aralık 2003)

( 13.12.2003 15:11 )
Yahudiler huzur ve güven buldukları Osmanlı devleti içinde, kendi inançlarına uygun olarak onurlu bir yaşam sürmüşlerdir.
Devamı | Sayı 26 (Aralık 2003)

( 13.12.2003 14:59 )
Din ahlakının gerektirdiği güzel ahlakı yaşamayan, bu konuda cehalet içinde olan insanların oluşturduğu toplumlardaki bazı kişiler birbiriyle çelişkili birçok farklı karaktere bürünebilirler. Bu durumun en belirgin olarak görüldüğü yer ise iş ortamlarıdır. Buralarda yapılan işe göre geliştirilmiş birbirinden farklı pek çok karakter sergilenebilir.
Devamı | Sayı 26 (Aralık 2003)

( 13.12.2003 14:52 )
Bilim adamlarının süper güçlü malzemeler üretme yolundaki arayışları devam ediyor. Daha önce bu konuda yapılan araştırmalarda kısmi başarılar sağlanmış ve elde edilen malzemeler birçok yerde kullanım imkanına kavuşmuştu. Örneğin örümceğin ipeğinin kimyasal yapısından ilham alınarak üretilen "Kevlar" ilk olarak otomobil lastiklerindeki çeliğin yerini alması için tasarlanmıştı.
Devamı | Sayı 26 (Aralık 2003)

( 13.12.2003 14:27 )
Sayfanın üzerinde gezerek bu satırları okuyan gözlerinizi, oturduğunuz sandalyeyi ya da bir kedinin tüylerini oluşturan moleküller, gözle görülmeyen atomlardan ve bunların birbirleriyle yaptıkları elektron alışverişinden başka bir şey değildir.
Devamı | Sayı 26 (Aralık 2003)

( 13.12.2003 13:39 )
Siyonizm felsefesinin Ortadoğu'daki varlığından söz ettiğimizde, bu olgu için bulabileceğimiz en iyi benzerlik Haçlılardır. Çünkü stratejik açıdan bakıldığında Haçlılar ile Siyonistler arasında çok az bir fark olduğu görülür.
Her iki güç de Müslüman bir coğrafya olan Ortadoğu'ya silah zoruyla ve kan dökerek dışarıdan girmiş, Ortadoğu'nun Müslümanlar için en kutsal ikinci bölgesi olan Kudüs ve civarını işgal etmiş ve buraya yerleşmişlerdir.
Devamı | Sayı 26 (Aralık 2003)

( 13.12.2003 13:30 )
Bilim, evreni ve varlıkları incelemenin ve Allah'ın yaratış sanatını keşfederek insanlığa açıklamanın yoludur.
Bilimsel araştırmaları Kuran teşvik eder, ayrıca Kuran'ın bildirdiği gerçeklere göre yönlendirilen bilimsel araştırmalar da çok hızlı ve kesin sonuçlar getirir. Çünkü Kuran, evrenin ve canlılığın nasıl var oldukları sorusuna en doğru ve en kesin cevabı veren tek kaynaktır. Dolayısıyla doğru bir noktadan başlanarak yapılan araştırmalar, evrenin ve canlılığın varoluşuna ait sırları en kısa sürede, en az emek ve enerji harcayarak açığa çıkaracaktır. Kuran'ın yol göstermediği bilim ise ilerleme gösteremez, kesin sonuçlara ulaşması çok zaman alır ve hatta çoğu zaman sonuç alınması mümkün olmaz.
Devamı | Sayı 26 (Aralık 2003)

( 13.12.2003 13:23 )
Sözlük anlamı, "bilginin, sanayideki işlemlerde sistematik olarak uygulamaya alınması" olan teknoloji, günümüz toplumlarında köklü değişikliklere yol açan en önemli etkenlerden biridir.
Devamı | Sayı 26 (Aralık 2003)

( 13.12.2003 13:09 )
Cahiliye toplumu olarak adlandırılabilecek Kuran ahlakının yaşanmadığı toplumlarda, kadın için ayrı, erkek için ayrı ahlak özellikleri belirlenmiştir. Erkeğin göstermesi gereken karakter ve ondan beklenen kişilik, kadınınkinden tümüyle farklıdır. Böyle toplumlardaki Kuran ahlakından habersiz yaşayan kadınlar da genellikle toplum tarafından kendilerine uygun görülen ve nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelen ortak bir kadın karakterini yaşamaktadırlar.
Devamı | Sayı 26 (Aralık 2003)

( 13.12.2003 13:01 )
1878 yılındaki İngiliz işgalinden bu yana bir çok kez yok edilme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Kıbrıs'taki Müslüman-Türk varlığı 14 Aralık 2003 tarihindeki genel seçimlerde yeni bir sınav verecek. Her ne pahasına olursa olsun Kıbrıs sorununda teslimiyetçi bir politika izleyenlerle tek başına mücadele eden, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, başta anavatan olmak üzere tüm Türk-İslam dünyasından destek bekliyor.
Devamı | Sayı 26 (Aralık 2003)

( 13.12.2003 12:10 )
Doğadaki pek çok malzeme insanların ihtiyaç duyduğu sağlamlık, hafiflik, esneklik gibi özelliklere sahiptir. Ancak doğadaki mükemmel tasarımlı malzemeleri günlük hayatta yaygın biçimde kullanmak her zaman mümkün olamayabilmektedir. Bunun nedeni ise bu malzemeleri taklit edebilmek için yüksek teknoloji seviyesine gereksinim duyulmasıdır. (Harun Yahya, Atom Mucizesi)
Devamı | Sayı 26 (Aralık 2003)

( 13.12.2003 12:02 )
Hiç düşündünüz mü; 70 yaşında bir insanın geçmişe yönelik düşünceleri nelerdir? Bu insan her kim olursa olsun muhtemelen yaşadığı 70-80 senenin nasıl geçtiğini anlayamadığını düşünüyordur. Hatta kendisine sorsanız belki de; "göz açıp kapayıncaya kadar geçti, hiçbir şey anlayamadım" diyecektir. 20'li yaşlardayken, büyük ihtimalle yaşlanacağını pek aklına da getirmemiş olabilir. Ancak şu an, çok uzak gördüğü o dönemin içinde bulunmanın şaşkınlığını yaşıyordur. Ve eğer ahiret için hazırlığı yoksa bu anı uzak görmekle ne kadar yanıldığını da çok iyi anlamıştır.
Devamı | Sayı 26 (Aralık 2003)

( 13.12.2003 11:49 )
Harun Yahya'nın bütün eserlerine online olarak ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanan bu site, oldukça geniş kapsamlı bir içeriğe sahip. Her yaştan ve her seviyeden herkesin kolayca anlayabileceği eserlerin bulunduğu web sayfası, her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanmış.
Devamı | Sayı 26 (Aralık 2003)


0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.