OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Sayı 25 (Kasım 2003)

Kök Sayı 25 (Kasım 2003)
( 28.11.2003 13:56 )
Geçtiğimiz ay İstanbul'da önemli bir konferans gerçekleştirildi: "Osmanlı Vizyonu ile Balkanlar'a Bakış". Bilim Araştırma Vakfı tarafından organize edilen bu etkinliğe Sancak, Makedonya, Batı Trakya, Bosna Hersek, Sancak ve İslam coğrafyasının çeşitli merkezlerinden katılan konuklar Balkan müslümanlarının sorunlarını dile getirdiler.
Devamı | Sayı 25 (Kasım 2003)

( 28.11.2003 13:45 )
Aliya İzzetbegoviç vefat etti. 20. yüzyılın ikinci yarısında, Balkan yarımadasında yetişen bu en büyük, en bilge, en kahraman Müslüman devlet adamı, çile ve azim dolu bir hayatı ardında bırakarak ahirete intikal etti.
Devamı | Sayı 25 (Kasım 2003)

( 28.11.2003 13:39 )
Bilim Araştırma Vakfı'nın Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirdiği "Osmanlı Vizyonu ile Balkanlara Bak" konferansı tüm Balkan müslümanlarını biraraya getirdi.
Balkanlar, Türkiye'nin önemli bir stratejik ufkunu belirlemektedir. 500 yıllık tarih, bu bölgede yaşayan Müslüman-Türk halklar, milli sınırlarımız, stratejik çıkarlarımız, Balkanlar'ı Türkiye için en önemli dış politika unsurlarından biri haline getirmektedir. Bu yüzden Türkiye'nin bu bölgede aktif olması, barış ve istikrarın korunması için girişimlerde bulunması ulusal politikamızın önemli bir parçasıdır ve öyle olmaya da devam etmelidir. Türkiye bir yandan bölge ülkelerinin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duymakta, diğer yandan da Balkan ülkeleriyle ikili ilişkilerini geliştirmeye çalışmaktadır.
Devamı | Sayı 25 (Kasım 2003)

( 28.11.2003 13:32 )
Edirne?nin Ötesinde Bıraktığımız Bir Osmanlı
BATI TRAKYA MÜSLÜMANLARI
Balkan topraklarında gerçekleştirilen fetihler sonucunda, çok sayıda Türkmen bu bölgeye yerleşmiş, yerel halktan da din değiştiren kitleler büyük bir Müslüman-Türk nüfusu meydana getirmişlerdir. Yunan topraklarına da, başta Selanik olmak üzere çok sayıda Müslüman-Türk yerleşmiştir. Ancak Osmanlı'nın son döneminde yaşanan olumsuzluklar, özellikle de Balkan Savaşları neticesinde, bu Türkler'in büyük bir kısmı Anadolu'ya geri dönmek zorunda kalmıştır. 1911 tarihindeki Balkan Savaşı'ndan sonra, sadece Yunanistan'dan göç eden Türkler'in sayısı 125 bin civarındadır. (Harun Yahya, Türk?ün Dünya Nizamı)
Devamı | Sayı 25 (Kasım 2003)

( 28.11.2003 13:16 )
Nefse ve ona 'bir düzen içinde biçim verene', Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun). Onu arındırıp-temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da elbette yıkıma uğramıştır. (Şems Suresi, 7-10)
Devamı | Sayı 25 (Kasım 2003)

( 28.11.2003 13:12 )
Batıl Çin Dinleri 3
Uzakdoğu'ya ait sapkın felsefelerin neden çözüm olamayacağının anlatıldığı yaz dizimizin bu bölümünde batıl Uzakdoğu dinlerinden Şamanizm, Konfüçyüsçülük, Taoizm ve son dönemde ortaya çıkan New Age akımını inceleyeceğiz.
Devamı | Sayı 25 (Kasım 2003)

( 28.11.2003 13:02 )
Tüm İslam Dünyası'nın her yıl büyük bir heyecanla beklediği, mübarek Ramazan Ayı'nın içerisindeyiz. Bütün Müslümanların, bereket, hayır, huzur ve öncelikle de barış getirmesini gönülden temenni ettiğimiz bu mübarek ayını kutlarız.
Devamı | Sayı 25 (Kasım 2003)

( 28.11.2003 12:53 )
Acaba bizim için dünyayı, daha doğrusu yaşadığımız her yeri görünür kılan ışığın özellikleri nelerdir? Bu soruya yanıt bulmak isteyen bilim adamları, yıllar süren araştırmalar yapmış olmalarına karşın, tam ve net bir sonuca ulaşamamışlardır.
Devamı | Sayı 25 (Kasım 2003)

( 28.11.2003 12:28 )
Sağlıklı olmak ne demektir? Farz edelim hiçbir belirgin hastalığınız yok, normal bir vücut ağırlığına sahipsiniz, vücudunuzun enerji rezervleri tam ve vücudunuzun hormonal dengesi, su-tuz dengesi de yerinde? Ancak bütün bunlara rağmen sağlıklı olduğunuzdan söz edebilmek için Vücudunuzdaki sayacın da doğru değerleri göstermesi gerekiyor?
Devamı | Sayı 25 (Kasım 2003)

( 28.11.2003 12:19 )
Darwinizm, İslamiyet'in temeli olan inanca, yani evreni ve canlıları Allah'ın yarattığı ve düzenlediği gerçeğine doğrudan aykırıdır. Bu yazımızda "İslam ile Darwinizm arasında uzlaşma" arayan "Müslüman evrimciler"in nasıl ve neden yanıldığını ortaya koyacağız.
Tempo Dergisi, geçtiğimiz ay, "İslam Darwin'i Kabul Ediyor" başlıklı bir dosyayı kapak konusu yaptı. Aynı dosya, Hürriyet gazetesinde ve çeşitli internet sitelerinde yayınlandı. Sabah gazetesi yazarı Emre Aköz de aynı günlerde "İslam ile Darwin Barışıyor" başlıklı yazısında, aynı haberi referans gösterdi.
Tempo dergisindeki haber, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki üç akademisyen ile yapılmış röportajlara dayanıyordu. Söz konusu sayın hocalar, evrim teorisi ile İslam'ın uyuşabileceği görüşündelerdi.
Ancak bu görüş yanlıştır. Darwinizm ile İslamiyet'in "uyuşması" söz konusu değildir, çünkü Darwinizm, İslamiyet'in temeli olan inanca, yani evreni ve canlıları Allah'ın yarattığı ve düzenlediği gerçeğine doğrudan aykırıdır.
Devamı | Sayı 25 (Kasım 2003)

( 28.11.2003 11:50 )
Bilimsel Bulgular Darwinizm'i Reddediyor
DARWINIZM'IN SONU
Bu sitede evrim teorisinin karşılaştığı bilimsel krizler incelenmektedir. Sitedeki bilgilerin tümü bilimsel bulgulara dayanılarak hazırlanmıştır. Evrim teorisini bilim adına savunanların, mutlaka bu bulgularla yüzleşmeleri ve şimdiye kadar sahip oldukları bazı önkabulleri sorgulamaları gerekmektedir.
Devamı | Sayı 25 (Kasım 2003)


0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.