OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Sayı 23 (Eylül 2003)

Kök Sayı 23 (Eylül 2003)
( 05.09.2003 14:23 )
Dergimizin bu sayısında yer alan İslam Birliği konusundaki makale bundan 20 veya 50 yıl öncesinde yazılmış olsaydık, o zaman bir "İslam Birliği"nden söz etmek çok daha zor olurdu.
Devamı | Sayı 23 (Eylül 2003)

( 05.09.2003 14:14 )
"Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır." (Hucurat Suresi, 13)
Devamı | Sayı 23 (Eylül 2003)

( 04.09.2003 22:16 )
Günümüz Müslümanlarının yaşadığı coğrafyaya bakılacak olursa, Batı Afrika'dan Uzakdoğu'ya kadar yayılan geniş bir alan göze çarpar. Bu topraklarda yaşayan Müslümanların toplam nüfusu ise milyarı çoktan geçmiştir. Bu, bilim ve teknoloji üretme adına çok büyük bir potansiyel oluşturur.
Devamı | Sayı 23 (Eylül 2003)

( 04.09.2003 21:53 )
Süpernova deyimi, astronomlar tarafından bir yıldızın patlayarak dağılmasını isimlendirmek için kullanılır. Dev bir yıldız, korkunç bir patlama ile kendisini yok eder ve içindeki madde de yine korkunç bir hızla uzayın dört bir yanına dağılır. Bu patlama sırasında yayılan ıık, yıldızın normal ıımasından binlerce kat daha kuvvetlidir.
Devamı | Sayı 23 (Eylül 2003)

( 04.09.2003 21:40 )
Dergimizin daha önceki sayılarında Hz. İsa'nın yeryüzüne ikinci kez gelişini, hem Kuran ayetleri ve Peygamber Efendimiz (sav)'in hadis-i şerifleri, hem de Tevrat ve İncil'den çeşitli izahlarla detaylı olarak açıklamıştık. Bu sayımızda ise Hz. İsa'nın yeryüzüne gelişinin habercisi olan "sahte mesihlerin ortaya çıkışı" konusuna değineceğiz.
Devamı | Sayı 23 (Eylül 2003)

( 04.09.2003 21:02 )
Sadece Türkiye'de her yıl 140 bin kişi kalp kasının fonksiyonunu kaybetmesine bağlı olarak yaşamını yitiriyor!
Devamı | Sayı 23 (Eylül 2003)

( 04.09.2003 20:41 )
"Gemisini kurtaran kaptan" mantığı cahiliye karakterinin ana özelliklerinden fırsatçılık ve çıkarcılığın makul ifade edilmiş halidir. Kısa vadede kar getireceği zannedilen bu cahiliye mantığı gerçekte insanın, dünyada küçük düşmesine, ahirette ise sonsuza kadar cehennemde kalmasına sebep olabilir.
Devamı | Sayı 23 (Eylül 2003)

( 04.09.2003 20:20 )
"Allah'a iman eden ve O'nun vahyine itaat eden insanlar olarak, gelin ortak bir "iman" kelimesinde birleşelim. Hepimiz Yaratıcımız ve Rabbimiz olan Allah'ı sevelim. O'nun emirlerine uyalım. Ve Allah'ın bizi daha da doğruya eriştirmesi için dua edelim."
Devamı | Sayı 23 (Eylül 2003)

( 04.09.2003 20:06 )
"(Bunlar) 'içten Allah'a yönelen' her kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir zikirdir." (Kaf Suresi, 8)
Devamı | Sayı 23 (Eylül 2003)

( 04.09.2003 19:46 )
Adam Olmak! "Sen önce adam ol!" "Adam gibi insan olsan bunlar başımıza gelmezdi!" Bu sözleri birçok insan hayatı boyunca kimbilir kaç defa duymuştur. Özellikle gençlik yıllarında, büyüklerinin pek de onaylamadıkları bir şeyi söylediğinde ya da onların istemedikleri bir şeyi yaptığında...
Devamı | Sayı 23 (Eylül 2003)

( 04.09.2003 19:37 )
Geçmite, Almanya, İngiltere gibi faist eğiten ve sonra kendi eğittiği faistlerle mücadele etmek için çırpınan devletler büyük bir çeliki içine dümülerdir. Bu, zehirli yılanları dev çiftliklerde besleyip, sonra bunları insanların arasına atıp, yılanlar insanları öldürmeye balayınca da, "bunlar neden insanları öldürüyor?" diyerek, tek tek yılanları toplayıp mücadele ettiğini söylemek gibi bir çelikidir.
Devamı | Sayı 23 (Eylül 2003)

( 04.09.2003 19:31 )
Olayları hayır gözüyle değerlendirememek, sürekli tedirginlik içinde ve korku dolu olmak, ümitsizlik, hüzünlü ve duygusal bir yapı, imanın kalbe tam oturmamış olmasının alametlerindendir. Müminin ise hayatı boyunca hiçbir şeye üzülüp, karamsarlığa kapılmaması, Kuran ahlakını doğru anladığının göstergelerindendir.
Devamı | Sayı 23 (Eylül 2003)

( 04.09.2003 19:22 )
İslam Birliği'nin sağlanamamış olması dünya Müslümanlarının yaşadığı birçok sorunun temelinde yer almaktadır. Yaşanan parçalanmışlığın tam aksi bir birlik sağlandığında, bugün içinde bulunan olumsuzluklar yaşanmayacak ya da yaşansa dahi kısa zamanda bir çözüme kavuşturulacaktır.
Devamı | Sayı 23 (Eylül 2003)

( 04.09.2003 19:06 )
Vücudunuzda bulunan tiroksin hormonunun mucizevi bir özelliği olduğunu biliyor musunuz? Tiroksin hormonunun önemini anlamak için aynaya bakmanız yeterlidir. Doğuştan bir hastalığı olmadığı sürece her insanın ağzı, burnu, gözleri, kısaca yüzünün ve vücudunun tamamı bir orantıya sahiptir.
Devamı | Sayı 23 (Eylül 2003)


0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.