OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Sayı 21 (Temmuz 2003)

Kök Sayı 21 (Temmuz 2003)
( 26.06.2003 13:48 )
Devamı | Sayı 21 (Temmuz 2003)

( 26.06.2003 14:03 )
Tüm dünyanın bilmesi gerekir ki, Türkmenler, Irak'a gerilim ve istikrarsızlık değil, aksine barış, huzur, kardeşlik getirmek için çalışmaktadırlar. Türkmenlerin amacı; Irak'ın parçalanması, etnik temelde bölünmesi değil, aksine Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması, farklı etnik ve dini gruplar arasında adalet ve hoşgörü temelinde bir işbirliği kurulmasıdır. Onlar, bu haklı mücadelelerinde Türkiye'den destek beklemektedirler.
Devamı | Sayı 21 (Temmuz 2003)

( 26.06.2003 14:17 )
20. yüzyıl büyük savaşların, soykırımların, katliamların yaşandığı çok kanlı bir asır oldu. Bu yüzyıl boyunca on milyonlarca insan savaş ve çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti, milyonlarcası yaralandı, sakat kaldı, milyonlarcası da evinden, yurdundan çıkmak zorunda kaldı. Yıllar süren savaş ekonomisi insanları her geçen gün daha büyük bir sefalete doğru sürükledi, açlık ve salgın hastalıklar nedeniyle toplu ölümler yaşandı. Bu savaşlar sırasında en çok zulüm görenler ise savunmasız insanlar, kadınlar, yaşlılar ve masum çocuklar oldu.
Devamı | Sayı 21 (Temmuz 2003)

( 26.06.2003 14:48 )
Vicdan sahibi her insan, içinde yaşadığı toplumun sorunları hakkında düşünür ve bunlara bir çözüm bulma ihtiyacı hisseder. İnsan vicdanının bir gereği olan bu “çözüm” isteği, aynı zamanda Allah’ın Müslümanlar için belirlediği bir görevdir. Kuran’a göre her Müslüman “iyiliği emredip kötülüğü engellemek”le sorumludur.
Devamı | Sayı 21 (Temmuz 2003)

( 26.06.2003 15:02 )
Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur. Bu, özgürlük kavramının insanlar için taşıdığı önemi ortaya koymaktadır. Kimi zaman insanların tüm sıkıntılardan kurtuluşunun, sadece özgürlükten ibaret olduğu bile düşünülmüştür. Hatta bazı dillerde, "özgürlük" ve "kurtuluş" için aynı kelimeler kullanılmaktadır.
Devamı | Sayı 21 (Temmuz 2003)

( 26.06.2003 16:02 )
İslam, barış, sevgi ve hoşgörü dinidir. Ancak günümüzde bazı çevreler, İslam'ı yanlış tanıtmaya çalışmaktadırlar. Yeryüzünü bir "barış ve esenlik yurdu" haline getirmeyi emreden İslam dinini, bunun tamamen zıddı bir şekilde göstermeye çalışan bu çevreler, aynı zamanda diğer dinlerle İslam dini bir uzlaşmazlık olduğu izlenimini vermek istemektedirler.
Devamı | Sayı 21 (Temmuz 2003)

( 26.06.2003 16:09 )
Günümüzde insanların çoğunluğu, içinde bulundukları kargaşa, sıkıntı, adaletsizlik ortamından; samimimiyetsizlikten ve çekişmelerden şikayet etmekte ve aradıkları huzur ortamını sağlamak ve mutlu olmak için arayışlar içine girmektedirler. Bu arayışların sonucunda da sözde çözümler bulmakta ve bazı sapkın inanışları kendilerine din edinmektedirler.
Devamı | Sayı 21 (Temmuz 2003)

( 26.06.2003 16:40 )
Allah her topluğa dinin anlaşılması ve uygulanması için mutlaka bir elçi göndermiştir. diğer peygamberlerde olduğu gibi Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) de kutlu bir din ve dosdoğru bir yol üzerinde gönderilmiştir. Ve Allah O'nu kıyamete kadar bütün insanlığa peygamber kılmıştır. Elçiye itaat etmek O'na saygı ve sevgi göstermek, O'nun sünnetine uymak inananlar için mutlaka yerine getirilmesi gereken bir sorumluluktur.
Devamı | Sayı 21 (Temmuz 2003)

( 26.06.2003 16:51 )
Bitkiler herhangi bir akıl, hafıza ve teşhis kabiliyetine sahip değildir. Kendisinden tamamen farklı bir canlının, bir böceğin özelliklerini, tercihlerini, yumurtlarının şeklini bilmesine ve görmesine kesinlikle imkan yoktur. Ama asma bitkisi, böceğin hangi şartlarda yumurtalarını bırakmaktan vazgeçip de başka bir bitkiye yöneleceğini bilmekte, ayrıca kendi yapraklarında benzer desenler oluşturup bu yumurtaları taklit etmektedir.
Asma bitkisi de diğerler bitkiler de çeşitli özelliklere sahip olarak "yaratılmış"tır. Herşeyi en ince ayrıntısına kadar planlayan yüce Allah, yeryüzündeki tüm bitkileri bulundukları ortama uygun özelliklerle donatmıştır.
Devamı | Sayı 21 (Temmuz 2003)

( 26.06.2003 17:07 )
Ankara’da gerçekleştirilen “Musul, Kerkük ve Türkmenler İçin Gerçek Çözüm” adlı konferans büyük ilgi gördü. Bilim Araştırma Vakfı tarafından organize edilen konferansta oturum başkanlığını Kültür Eski Bakanı Dr. Agah Oktay Güner yaptı. Türk dünyasının temsilcileri, Milletvekilleri, Öğretim Görevlileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Sivil Toplum Kuruluşları ve gazetecilerin izlediği yemekli toplantıya Saadet Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Recai Kutan ve Temel Karamollaoğlu katıldı. Konferasa AKP‘li milletvekilleri ve BBP yöneticileri de büyük ilgi gösterdi.
Devamı | Sayı 21 (Temmuz 2003)

( 26.06.2003 17:20 )
Globalleşme, son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi İslam dünyasında da en çok konuşulan konuların başında geliyor. Globalleşmeyi konu alan yazılarda, bu kaçınılmaz gibi görünen gelişmenin hem olumlu hem de olumsuz yönleri incelenmekte Müslümanların bu konuya bakış açılarının nasıl olması gerektiği konusunda fikir yürütülmektedir.
Devamı | Sayı 21 (Temmuz 2003)

( 26.06.2003 17:39 )
Türkiye'deki masonluğun kaynağı her ne kadar Ahiliğe, esnaf loncalarına ya da Bektaşiliğe bağlanmaya çalışılsa da, gerçekte masonluk kökü dışarıda olan bir örgüttür. Türkiye'de yapılan ciddi çalışmalar ve masonik kaynaklar, masonluk tarihini genellikle 3 döneme ayırmaktadır.
Devamı | Sayı 21 (Temmuz 2003)

( 26.06.2003 17:43 )
Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.
Devamı | Sayı 21 (Temmuz 2003)


0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.