OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Sayı 20 (Haziran 2003)

Kök Sayı 20 (Haziran 2003)
( 28.05.2003 19:28 )
Tüm dünya kamuoyunu meşgul eden Irak-ABD Savaşı, sonucu önceden belli bir senaryo muydu? Saddam Hüseyin'in Baas Partisi ile İsrail arasında nasıl bir gizli ittifak vardı? İsrail, İran-Irak Savaşı sırasında Saddam'ı nasıl kullandı? Saddam, ABD ve İsrail'e rağmen yıllarca nasıl iktidarda kaldı? Bu yazımızda işte bu önemli sorulara cevap arayacağız.
Devamı | Sayı 20 (Haziran 2003)

( 28.05.2003 20:03 )
Tüm dünya kamuoyunu meşgul eden Irak-ABD Savaşı, sonucu önceden belli bir senaryo muydu? Saddam Hüseyin'in Baas Partisiyle İsrail arasında nasıl bir gizli ittifak vardı? İsrail, İran-Irak Savaşı sırasında Saddam'ı nasıl kullandı? Saddam, ABD ve İsrail'e rağmen yıllarca nasıl iktidarda kaldı?
Bu yazımızda işte bu önemli sorulara cevap arayacağız.
Devamı | Sayı 20 (Haziran 2003)

( 28.05.2003 20:18 )
Masonlar, örgüt dışına çoğu zaman dine karşı saygılı ve tüm dinlere aynı mesafede imajını vermeye çalışırlar. Oysa gerçek çok farklıdır. Masonluğun içyüzünü anlattığımız bu dizimizin son
bölümünde bu karanlık örgütün din ahlakına karşı vermiş olduğu savaşı ve bu savaşta izlediği stratejileri inceleyeceğiz.
Devamı | Sayı 20 (Haziran 2003)

( 28.05.2003 21:05 )
Japonların hızlı trenleri dünya çapında üne sahiptir. Ancak hızlı trenleri geliştiren tasarımcıların yakın zamana kadar üstesinden gelemedikleri bir sorunları vardı: Gürültü.
Mühendisler Shinkansen ismini verdikleri hızlı trenlerde bu sorunu gidermeyi başardılar. Ama atölyede daha yoğun çalışarak değil, baykuşu taklit ederek.
Devamı | Sayı 20 (Haziran 2003)

( 28.05.2003 20:54 )
Peygamberimiz (sav) Türk Milleti’nin şahs-ı manevisinde zuhur edeceğine inandığımız Hz. Mehdi’nin çıkışına yakın bir zamanda Irak’ta büyük olayların meydana geleceğinden bahsetmiştir. Aşağıda geniş bir araştırma sonucu güvenilir birçok kaynaktan elde edilen Irak savaşı ile ilgili hadisleri, güncel haberlerin ışığında sizlere sunuyoruz.
Devamı | Sayı 20 (Haziran 2003)

( 28.05.2003 21:40 )
14 asır önce Allah tüm insanlığa bir yol gösterici olmak üzere Kuran’ı indirdiğinde Araplar, batıl inançlara sahip bir cahiliye kavmi idi. Kuran’ın ışığı sayesinde bu batıl inançlardan kurtuldular ve aklın yolunu izlemeye başladılar.
Devamı | Sayı 20 (Haziran 2003)

( 29.05.2003 14:08 )
Kabala, Tevrat'ın ve diğer Yahudi dini kaynaklarının gizli manalarını araştıran bir öğretidir. Ancak konuyu biraz daha yakından incelediğimizde, karşımıza daha farklı gerçekler çıkmaktadır. Bu gerçeklerin bizi ulaştırdığı sonuç, Kabala'nın, Yahudiliğin temeli olan Tevrat'tan da önce var olan, Tevrat'ın vahyedilmesinden sonra da Yahudiliğin içine nüfuz eden "pagan" (putperest) bir öğreti olduğudur.
Devamı | Sayı 20 (Haziran 2003)

( 03.06.2003 14:16 )
Her an Kuran ahlakına uyan bir kişi aklının ve vicdanının önüne geçemez. Vicdanı ona her zaman Allah'ın emir ve tavsiyelerine uymayı, güzel ahlaktan taviz vermemeyi söylemektedir. Çünkü bu, Allah'ın iman edenlere Kuran'da bildirdiği bir emridir.
Devamı | Sayı 20 (Haziran 2003)

( 03.06.2003 19:38 )
Peygamberimiz Hz. Muhammed, hem Müslümanlar arasında verdiği hükümler, hem diğer din, dil, ırk ve kavimlerden olan kişilere karşı adil ve hoşgörülü tutumu, hem de Allah'ın ayetinde bildirdiği gibi zengin, fakir ayırmaksızın herkese eşit davranmasıyla tüm insanlar için çok büyük bir örnektir.
Devamı | Sayı 20 (Haziran 2003)

( 03.06.2003 20:02 )
Toprakları İsrail'in "Tevratsal Sınırlar"ı içinde yer alan ülkelerden biri de Kıbrıs'tır. Hem bu nedenle, hem de Filistin'e yönelik stratejik öneminden dolayı Kıbrıs, Yahudiler için tarih boyunca önemli bir konuma sahip olmuştur. İsrail'in kurulmasından önce Filistin'e giden bir basamak, İsrail kurulduktan sonra da askeri yönden ve istihbarat açısından değerli bir koz olarak görülmüştür.
Devamı | Sayı 20 (Haziran 2003)

( 03.06.2003 20:40 )
Bilim Araştırma Vakfı tarafından Kıbrıs’ta gerçekleştirilen konferansta Kıbrıs Davasına tam destek verildi ve manevi değerlerin önemi bir kez daha vurgulandı.
Devamı | Sayı 20 (Haziran 2003)


0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.