OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Sayı 18 (Nisan 2003)

Kök Sayı 18 (Nisan 2003)
( 27.03.2003 18:16 )
Bu satırlar yazılırken, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı vurma hazırlıkları tam hızla devam ediyor. Dünyada pek çok ülkenin, hatta ABD müttefiklerinin çoğunun bile karşı çıkmasına rağmen, ABD yönetimi Irak'ın vurulması konusunda çok ısrarlı. Bu ısrarın perde arkasını araştırdığımızda ise, karşımıza 20. yüzyılın başından bu yana Ortadoğu’da akan kan ve gözyaşının tek sorumlusu İsrail çıkıyor. İsrail Devleti’nin Irak’ın parçalanmasını hedef alan politikası oldukça geçmişe dayanıyor.
Devamı | Sayı 18 (Nisan 2003)

( 26.03.2003 21:05 )
Siyonistlerin Ortadoğu üzerindeki emellerinin anlatıldığı “Savaşın Arkasında Siyonistler Var”, Harun Yahya’nın eserlerinin dünyada uyandırdığı etkinin anlatıldığı “Dünyadan Yankılar”, dünyayı yöneten gizli örgütün yapılanmasının anlatıldığı “Masonluğun İçyüzü”, Kuran hakkındaki bilim adamları ve aydınların görüşlerinin anlatıldığı “Kuran En Büyük Mucize”, Filistin topraklarının Osmanlı’dan koparılma öyküsünün anlatıldığı “Filistin’de Bugüne Nasıl Gelindi?” bu sayımızda yer alan konulardan sadece birkaçı...
Devamı | Sayı 18 (Nisan 2003)

( 26.03.2003 20:58 )
Geçtiğimiz 20. yüzyılda dünyanın en kanlı, en karmaşalı ve en huzursuz bölgelerinin başında Ortadoğu gelir. Bu bölge on yıllar boyu işgaller, iç savaşlar, gerilla hareketleri, etnik temizlikler, sürgünler, mülteciler gördü. Özellikle etnik ve dini farklılıklara dayanan çatışmalar, bölgeyi kan ve gözyaşı ile suladı. Dahası, yeni bin yılın bu ilk yıllarında ABD’nin muhtemel Irak operasyonu ile gündeme gelen bölge, bu özelliklerini aynen koruyor.
Devamı | Sayı 18 (Nisan 2003)

( 26.03.2003 20:54 )
Güneş Sistemine en uzak gezegeni buldular. İnternetteki space sitesindeki habere göre, Jüpiter büyüklüğündeki gezegen, Samanyolu Galaksisinden 5 bin ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın etrafında, dar bir yörüngede dönüyor.
Bu bilimsel gelişmenin bizlere işaret ettiği çok önemli bir nokta var. Evrenin muhteşem büyüklüğü!
Devamı | Sayı 18 (Nisan 2003)

( 26.03.2003 20:40 )
Kuran, herşeyi yoktan var eden ve ilmiyle tüm varlıkları kuşatan Yüce Allah'ın sözüdür. Kuran'da hiçbir çelişki yoktur. İçinde yer alan her bilgi, gün geçtikçe bu İlahi kitabın yeni mucizelerini ortaya koymaktadır. Batılı birçok aydın ve bilim adamı bu gerçekleri tasdik etmekten başka bir çıkış yolu bulamamaktadır.
Devamı | Sayı 18 (Nisan 2003)

( 26.03.2003 20:21 )
Masonluk... Kimilerine göre türlü entrikalarla dünyayı karıştıran
bir "fesad yuvası". Kimilerine göre, birbirlerini koruyup kollayan seçkinlerin kurduğu bir "burjuva örgütü". Kendilerine göre ise, tek amaçları tüm insanlığı barış ve kardeşlik üzerinde birleşmeye çağıran bir "ahlak okulu". Acaba bu tariflerin hangisi doğru? Ya da gerçek, tüm bunlardan çok daha mı farklı?
Devamı | Sayı 18 (Nisan 2003)

( 26.03.2003 20:09 )
Siyasi, bilimsel ve imani konularda 200’ü aşkın kitap
ve 100’e yakın belgesele imzasını atan Harun Yahya’nın eserleri tüm dünyaya hızla yayılıyor.
Devamı | Sayı 18 (Nisan 2003)

( 26.03.2003 19:54 )
Geçen sayımızda Kuran ayetlerinin işaretleri ve Peygamber Efendimizin (sav) hadisleri ışığında ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi’nin zuhurundan ve Kuran ahlakının yeryüzüne hakim olacağından bahsetmiş, Hz. Mehdi’nin geliş alametlerinden bir bölümünü incelemiştik. Bu sayımızda, Hz. Mehdi’nin ortaya çıkış alametlerini aktarmaya devam edeceğiz.
Devamı | Sayı 18 (Nisan 2003)

( 26.03.2003 19:36 )
Dedikodu yapmak Allah’ın haram kıldığı bir eylem olduğu gibi, bu kötülüğü yapanlar Allah’ın haram kıldığı başka günahları da işlemektedirler. İnsanların arasını açmak, kin ve öfkeye neden olmak, boş vakit geçirmek gibi…
Devamı | Sayı 18 (Nisan 2003)

( 26.03.2003 18:46 )
Hızır Aleyhisselam, Allah’ın seçtiği ilim sahibi bir elçi ve Kuran’da bahsedilen Musa Peygamberin öğretmeni olarak bilinir. Allah’ın kendisine insan şeklinde görünmek ve kıyamete kadar yardım isteyen Müslümanlara yardım etmek, onlarla konuşmak, onlara ilim öğretmek özellikleri verildiğine inanılmaktadır.
Devamı | Sayı 18 (Nisan 2003)

( 26.03.2003 18:17 )
1897 yılında Basel’de toplanan I. Dünya Siyonist Kongresi’nde alınan kararlar birer birer hayata geçirildi ve Filistin topraklarının büyük çoğunluğu Müslümanların elinden çıktı.
Siyonizmin bölgeye girişi ile, Ortadoğu'da çatışmalar ve
savaşlarla geçecek bir dönem başlıyordu.
Devamı | Sayı 18 (Nisan 2003)

( 26.03.2003 15:50 )
Milyonlarca insanın katliam emrini veren Mao, Stalin ve Hitler’in birbirinden farklı hatta birbirine karşıt ideolojiler savunduğu zannedilir.
Oysa hepsinin temelinde aynı “fikir” vardır...
Devamı | Sayı 18 (Nisan 2003)

( 26.03.2003 15:32 )
www.netcevap.org sitesinde, evrimcilerin medyadaki propagandalarına ve yaratılış gerçeğine karşı ileri sürdükleri bazı itirazlara yönelik en doğru ve en “net” yanıtları anında bulabileceksiniz.
Devamı | Sayı 18 (Nisan 2003)


0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.