OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Sayı 17 (Mart 2003)

Kök Sayı 17 (Mart 2003)
( 28.02.2003 16:13 )
Bu sayımızın kapak konusunu “Kıbrıs’ın Milli ve Manevi Açıdan Kalkındırılmasına” ayırdık. Milli ve manevi değerleri yücelten bir kültür kampanyasının, "kültürel erozyon" tehlikesiyle karşı karşıya kalan her yerde, özellikle de Kuzey Kıbrıs'ta ivedilikle başlatılması gereklidir. Kuzey Kıbrıs Türkü; sahip olduğu Türk kimliği, Müslüman kimliği ve Osmanlı mirası konusunda modern kitle iletişim araçlarıyla bilinçlendirilmelidir. Müslüman-Türk kimliğinin neden bir gurur ve şeref vesilesi olduğunu, bu kimliği taşıyan insanların asırlar boyunca tüm dünyaya nasıl nizam verdiğini kavramalıdırlar.
Devamı | Sayı 17 (Mart 2003)

( 28.02.2003 15:27 )
Kıbrıs meselesi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın önerdiği yeni çözüm planı ve Avrupa Birliği’nin, Güney Kıbrıs'ı Birliğe dahil etme sürecinin şekillenmesi ile birlikte bir kez daha gündemde. Türkiye, haklı olarak, Kuzey Kıbrıs'ın egemenlik haklarının elinden alınmasına, Kuzey'deki Türklerin adada "azınlık" durumuna düşürülmesine karşı tavır alıyor.
Devamı | Sayı 17 (Mart 2003)

( 28.02.2003 15:15 )
11 Eylül 2001'deki terör eylemleri, dünyanın siyasi ve stratejik dengelerini tamamen değiştiren bir dönüm noktasıydı. Bu nedenle bazı yorumcular siyasi anlamda 21. yüzyılın 11 Eylül'le başladığını belirtmekteler. Geçtiğimiz 20. yüzyıla şekil veren en önemli fikri unsur, ideolojiler ve ideolojiler arasındaki ilişkilerdi.
21. yüzyıla ise medeniyetler, inançlar ve onların arasındaki ilişki yön verecektir.
Devamı | Sayı 17 (Mart 2003)

( 26.02.2003 19:01 )
Geceleri, sağanak yağmurda gökyüzü birdenbire aydınlanır ve ardından bir süre sonra şiddetli bir gürültü duyulur. Peki bu kadar aydınlık veren ihtişamlı şimşeklerin nasıl oluştuğunu biliyor musunuz? Ne kadar kuvvette ışık yaydıklarını? Ya da ne kadar ısı yaydıklarını?...
Devamı | Sayı 17 (Mart 2003)

( 26.02.2003 18:41 )
İmanlarını zulümle karıştıranlardan Kuran'da 'iman eden insanların arasında yaşayan bir grup' olarak bahsedilir. 'İmanı zulümle karıştırma'nın anlamı, insanın Allah'ın yüceliğini, hak dinin üstünlüğünü kavramasına, dünya ve ahiret kurtuluşu için Kuran'a uymaktan başka bir yol olmadığını anlamasına rağmen cahiliye ahlakından tam olarak kopamamış olmasıdır.
Devamı | Sayı 17 (Mart 2003)

( 26.02.2003 18:28 )
Kuran’da, Eski Mısır döneminde geçen kıssaları anlatan ayetlerden bir bölümünün mucizelere işaret ettiği, ancak yakın zamanda yapılan arkeolojik yapılar ve Eski Mısır dilinin çözülmesinden sonra anlaşılabilmiştir. Bu mucizeler, Kuran’ın Allah’ın sözü olduğunu bizlere bir defa daha göstermektedir.
Devamı | Sayı 17 (Mart 2003)

( 26.02.2003 18:03 )
Son haftalarda, History Channel, National Geographic Channel, Discovery Channel gibi bazı kanallar yoğun bir evrim propagandası başlattılar. Sanki ortak bir karar alınmış gibi evrim teorisini anlatan, Charles Darwin'i öven belgeseller arşivlerden çıkartıldı ve yayına kondu.Bu propagandanın en temel çıkış noktası ise "Evrim teorisini reddetmek bilimi reddetmektir" sloganı ile belirlenmiştir. Dolayısıyla dünyanın en önde gelen ve en güvenilir bilimsel kuruluşları olma iddiasındaki bu kanal ve yayınlar, evrim teorisini reddeden bilimsel bulguları asla gündeme getirmemektedirler.
Devamı | Sayı 17 (Mart 2003)

( 26.02.2003 17:45 )
Araştırmalar yakın gelecekte, tıp için bugün hayal bile edemediğimiz gelişmeler vadediyor... 14. kromozomun keşfi ile birlikte doktor muayenesi, iğne ,ilaç gibi klasik yöntemler ortadan kalkıyor. Hastalık teşhisinde sonuca bir şifre çözme işlemi ile ulaşılıyor. Tedavi içinse iğne veya hapların yerini bir şifre düzenleyici alıyor.
Devamı | Sayı 17 (Mart 2003)

( 26.02.2003 17:34 )
Harun Yahya'nın eserlerinden faydalanılarak hazırlanan birçok radyo programı ülke çapındaki ulusal veya yerel radyo istasyonlarında ilgiyle dinlenmekte...
Devamı | Sayı 17 (Mart 2003)

( 26.02.2003 17:29 )
Geçtiğimiz günlerde World Watch Institute (WWI), ‘Dünyanın Durumu 2003’ başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda dünyayı tehdit eden sorunlardan, insanoğlunun karşı karşıya kaldığı büyük tehlikelere hatta bunların gerçekleşmesi durumunda dünyada kaç nesil daha yaşanılabileceğinin tahminine kadar son derece çarpıcı açıklamalar yapılıyor.
Devamı | Sayı 17 (Mart 2003)

( 26.02.2003 17:04 )
Kuran ayetlerindeki işaretler ve Peygamber Efendimiz’in hadislerinde yer alan ifadeleri, bizlere ahir zamanda Hz. Mehdi’nin zuhurundan, Hz. İsa’nın yeryüzüne inişinden ve Kuran ahlakının yeryüzüne hakim olacağından bahsetmektedir.
Bu yazımızda Kuran ayetlerinin ışığında İslam dünyasını bir çatı altında toplayacak ve Kuran ahlakının yaşanmasına vesile olacak Hz. Mehdi’nin çıkışından bahsedeceğiz.
Devamı | Sayı 17 (Mart 2003)

( 26.02.2003 16:02 )
Bugün Budizm'i dünya gündemine getiren en büyük nedenlerden biri, bu dinin geleneksel coğrafyası olan Uzakdoğu'daki varlığı değil, Batı dünyasında yapılan propagandasıdır. Bu propagandanın başlangıç tarihi 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısında ise Budizm gidererk ilgi çekmek ve "orjinal" olmak isteyen insanlar için bir moda haline gelmeye başlamıştır.
Devamı | Sayı 17 (Mart 2003)

( 26.02.2003 15:30 )
11 Eylül 2001 tarihinde ABD'ye karşı düzenlenen saldırı, dünyadaki pek çok dengeyi değiştirecek yeni bir stratejik düzenlemeyi de beraberinde getirdi. Ancak bazı ülkeler, bu durumu istismar ederek, kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya niyetlendiler. Bunların başında Çin geliyordu...
Devamı | Sayı 17 (Mart 2003)


0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.