OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Sayı 16 (Şubat 2003)

Kök Sayı 16 (Şubat 2003)
( 26.02.2003 18:52 )
11 Eylül 2001'deki terör eylemleri, dünyanın siyasi ve stratejik dengelerini tamamen değiştiren bir dönüm noktasıydı. Bu nedenle bazı yorumcular siyasi anlamda 21. yüzyılın 11 Eylül'le başladığını belirtmekteler. Geçtiğimiz 20. yüzyıla şekil veren en önemli fikri unsur, ideolojiler ve ideolojiler arasındaki ilişkilerdi.
21. yüzyıla ise medeniyetler, inançlar ve onların arasındaki ilişki yön verecektir.
Devamı | Sayı 16 (Şubat 2003)

( 03.02.2003 14:47 )
2002 yılında yaşanan bilimsel gelişmeler ve bulgular, evrim teorisinin insanlığı 19. yüzyıldan beri oyalayan bir aldatmacadan ibaret olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı.
Devamı | Sayı 16 (Şubat 2003)

( 29.01.2003 18:33 )
Bilgi kavramını bu denli önemli hale getiren en önemli bilimsel bulgu ise, evrenin ve yaşamın kökeninde bilgi olduğunun tespit edilmesi. Tüm evreni "madde ve enerji"den ibaret sayan 19. yüzyıl materyalist felsefesinin yerine, bilim adamları artık evrenin "madde, enerji ve bilgi"den oluştuğunu söylüyorlar.
Peki bu ne anlama geliyor?

Dergimizin Şubat sayısında işte bu önemli sorunun cevabını vereceğiz.
Devamı | Sayı 16 (Şubat 2003)

( 29.01.2003 18:27 )
Bilgi... Bu kavram günümüzde bundan yarım yüzyıl öncesine
göre çok daha fazla şey ifade ediyor. Bilim adamları "bilgi"nin
ne olduğunu tanımlamak için teoriler geliştiriyorlar. Sosyal bilimciler "bilgi toplumu"ndan söz ediyorlar. Bilgi, giderek
insanlığın en önemli kavramlarından biri haline geliyor.
Peki nedir bilgi?
Devamı | Sayı 16 (Şubat 2003)

( 29.01.2003 16:25 )
Allah'ın yarattığı her olay dünyadaki eğitimin bir parçası olan imtihan ortamının sırrını içerir. İnsan bu dünyada başına gelen sayısız olaylarla sınanır ve bu imtihandaki başarısı oranında ebedi hayatında ceza veya mükafata kavuşur. Hiç kimse kendi imtihanının ne zaman son bulacağını bilemez.
Devamı | Sayı 16 (Şubat 2003)

( 29.01.2003 16:19 )
Evrendeki kusursuz düzen öyle mükemmelliklerle doludur ki, Allah bunları kendi büyüklüğünü ve üstün gücünü düşünmemiz için yaratmıştır.
Allah öyle büyük bir ilme sahiptir ki insana göre "sonsuz" olan, Allah'ın katında bitmiş durumdadır. Zamanın ilk yaratıldığı andan sonsuzluk anına kadar geçecek olan her olay, her düşünce, vakitleri ve şekilleri ile Allah'ın ilmiyle belirlenmiş ve yaşanıp bitmiştir.
Devamı | Sayı 16 (Şubat 2003)

( 29.01.2003 14:14 )
II. Dünya Savaşı’nın ardından faşizm Dünya ülkelerinde tırmanmaya başladı. Üçüncü Dünya faşistleri, Nazi katliamlarını andıran vahşetler uygulamaktan çekinmediler. 20. yüzyılın ikinci yarısı da, birinci yarısı kadar faşist vahşetin hedefi olmuştur.
Devamı | Sayı 16 (Şubat 2003)

( 29.01.2003 13:54 )
1998 yılında İstanbul’da başlayan BAV Konferansları serisi geçtiğimiz hafta 500’e ulaştı. Bu konferanslarla birlikte 1000’i aşkın sinevizyon gösterisi de gerçekleştirdiklerini belirten vakıf yetkilileri amaçlarının “İslam ahlakının ve Allah'ın varlığının
apaçık delillerinin dünyanın en ücra köşesine kadar ulaşması”
olduğunu kaydettiler.
Devamı | Sayı 16 (Şubat 2003)

( 28.01.2003 22:10 )
Yeryüzünde veya uzayda meydana gelebilecek her türlü olay şüphesiz Rabbimiz olan Allah’ın dilemesiyle gerçekleşmektedir ve atmosferi sebep kılarak Dünyamızı koruyan Allah, bu gibi tehlikelerden bizleri korumaktadır.
Devamı | Sayı 16 (Şubat 2003)

( 28.01.2003 21:57 )
Yüce Rabbimiz hak sözü olan Kuran’da bize gelecek ile ilgili bazı haberler vermektedir. Allah’ın Kuran’da henüz gerçekleşmeyen olayları müminlere bildirmesi ve ardından yaşanan olayların Kuran’daki ayetlerle bire bir uyuşması, Allah’ın gücünü ve üstün ilmini daha iyi kavramamızı sağlar.
Devamı | Sayı 16 (Şubat 2003)

( 28.01.2003 21:37 )
İsrail Ortadoğu'da kurmak istediği hegemonya için 2 farklı tipte strateji izlemektedir. Bunlardan birincisi Arap ülkelerinde iç savaş çıkarmak ve ardından Müslümanları pasifize etmeyi amaçlayan Beka stratejisi, ikincisi ise kendine yakın gördüğü komşu ülkeleri çıkarları için kullanmayı ve onların kaynaklarını sömürmeyi amaçlayan çevre stratejisi.
Devamı | Sayı 16 (Şubat 2003)

( 28.01.2003 21:32 )
Kuran ahlakı insanlara, olaylara çözüm getirilebilmeyi ve her konuda akılcı hareket edebilmeyi sağlayan bir bakış açısı kazandırır. Bu ahlakı yaşayan bir insan hangi olay ile karşılaşırsa karşılaşsın çaresizlik içinde kalmaz, tüm sorunlara hızlı ve akılcı çözümler getirebilir. Bu, din ahlakının insana kazandırdığı büyük bir sırdır.
Devamı | Sayı 16 (Şubat 2003)

( 28.01.2003 21:21 )
Gönenli Mehmet Hoca ya da Efendi olarak bilinen büyük İslam alimi Mehmet Öğütçü, 1901 yılında Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğmuştur.Hayatı boyunca süren İslam'ı anlatma görevini yerine getirirken hiçbir zaman bunu bir zorluk olarak görmemiş, ilim yolunda yerine getirilmesi gereken önemli bir vazife olarak değerlendirmiştir.
Devamı | Sayı 16 (Şubat 2003)

( 28.01.2003 21:14 )
Son aylarda gündemi meşgul eden Kıbrıs konusu, Türkiye'nin önüne, uzun süredir beklediği AB'ye üyelik için şart olarak konuldu. AB üyeliği ve Kıbrıs iki ayrı konu olmasına rağmen, Yunanistan ve İngiltere gibi AB üyesi bazı ülkeler tarafından, birbiriyle bağlantılıymış gibi gösterilerek aynı pakette konunun gündeme getirilmesi ise gerçekte son derece hatalı bir yaklaşım.
Devamı | Sayı 16 (Şubat 2003)

( 28.01.2003 16:18 )
Bediüzzamman Said Nursi Hazretleri, ahir zamanda gelecek olan Mehdi'nin üç büyük vazifesinin olacağını bildiriyor. Bunlardan en önemlisinin imana ait bütün meseleleri ihlasla, sadakatle yaygınlaştırmak, ehl-i imanı; delaletten İslam'dan sapmalardan, uzaklaşmalardan kurtarmak, ikinci vazifesinin Kuran ahlakı ve faziletini uygulamak, üçüncü vazifesinin de bütün İslam dünyasını; birleştirip, bütün dünyayı fesattan, inançsızlıktan temizlemek olduğunu bildiriyor.
Devamı | Sayı 16 (Şubat 2003)

( 28.01.2003 15:14 )
Eğer hayata bakışınızı değiştirmek, canlılıktaki üstün tasarım örneklerini görmek istiyorsanız, Harun Yahya’nın eserlerinden faydalanarak hazırlanmış olan bu siteyi mutlaka ziyaret edin. Canlılardaki üstün tasarımın detaylarını öğreneceğiniz bu sitenin kendisi de güzel tasarım örnekleri ile dolu, kaçırmayın!
Devamı | Sayı 16 (Şubat 2003)


0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.