OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Sayı 15 (Ocak 2003)

Kök Sayı 15 (Ocak 2003)
( 14.01.2003 21:30 )
Günümüzde çağın hastalıkları olarak isimlendirilen iki temel psikolojik sorun vardır: Stres ve onun daimi bir hale dönüşmesiyle ortaya çıkan depresyon. Bu iki sorun kişiye yalnızca psikolojik olarak zarar vermekle kalmayıp, kişinin bedeninde de fiziksel olarak çeşitli etkilerle kendisini göstermektedir.
Devamı | Sayı 15 (Ocak 2003)

( 14.01.2003 15:15 )
Ocak sayımızın kapak konusunu 21. yüzyıl insanının ruhsal ve bedensel sağlığını tehdit eden stresten çıkış yollarına ayırdık. Bu yazıyı çevrenizde psikolojik hatta fiziksel sorunları bulunan tüm yakınlarınıza okutmanızı tavsiye ediyoruz.
Devamı | Sayı 15 (Ocak 2003)

( 14.01.2003 14:29 )
"Dünya egemenliği" peşinde olan İsrail, dünya için belirli bir sistemi, belirli bir modeli, yani Düzen'i uygun görmektedir ve tüm dünyanın da bu Düzen'e boyun eğmesine çalışmaktadır.
Devamı | Sayı 15 (Ocak 2003)

( 13.01.2003 23:45 )
Allah'ın Kuran’da bildirdiği güzel ahlak özelliklerinden biri olan "ümitvar olmak", şartlar ne olursa olsun Allah'a teslim olmak ve hiçbir üzüntüye ve kaygıya kapılmadan, olayların er veya geç müminler için en hayırlısıyla sonuçlanacağının bilincinde olmaktır.
Devamı | Sayı 15 (Ocak 2003)

( 13.01.2003 23:41 )
İtalya toprakları üzerinde, 1870 yılına dek, birden fazla devlet vardı. Feodalizm döneminin kalıntıları sayılabilecek olan bu küçük devletlerin en önemlilerinden biri ise kuşkusuz merkezi Roma'da bulunan ve Orta İtalya'nın büyük bölümünü kontrol altında tutan Papa Devleti idi. 1870 yılında kurulan İtalyan Birliği ise, Katolik Kilisesini bugünkü Vatikan'ın sınırlarına sıkıştırdı. Ve o tarihten sonra İtalya, seküler ulus-devletlerden biri olarak tarih sahnesinde yerini aldı.
Devamı | Sayı 15 (Ocak 2003)

( 13.01.2003 23:37 )
Müslüman milletimiz geçmişte olduğu gibi, bu kutlu dönemde de tüm dünya insanlarının özlemini çektiği barış ve güvenlik ortamını oluşturmada öncü rol oynayacak ve önümüzdeki dönem tüm Müslümanlar için çok aydınlık bir çağ olacaktır.
Beklenen bahar, Allah'ın izniyle, çok yakındır.
Devamı | Sayı 15 (Ocak 2003)

( 13.01.2003 23:30 )
Materyalizm; yalnızca maddenin varlığını kabul eden, Allah'ın ve ruhun varlığını reddeden felsefi bir görüştür. Hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bu felsefe, 20. yüzyıldaki bir dizi bilimsel bulgu karşısında büyük bir bilimsel yenilgiye uğradı. Bu nedenle materyalist felsefenin savunucuları, bilim karşısındaki yenilgilerini gizleyebilmek için devreye birtakım propaganda yöntemlerini sokuyorlar. Bunların başında ise, materyalist yayın organlarının beylik konusu olan "din-bilim çatışması" iddiası gelir.
Devamı | Sayı 15 (Ocak 2003)

( 13.01.2003 23:25 )
Üstad Bediüzzaman Said Nursi, 87 yıllık yaşamı boyunca birçok iftiraya ve komploya maruz kalmıştır. Kendisine karşı düzenlenen komplo, saldırı ve atılan iftiralara rağmen, yürüttüğü mücadeleden hiçbir şekilde taviz vermemiştir. Bediüzzaman’a karşı yapılanlar, onun ve talebelerinin şevkini ve kararlılığını artırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Bediüzzaman Said Nursi, 20. yüzyılda yetişmiş en büyük İslam alimlerindendir.
Devamı | Sayı 15 (Ocak 2003)

( 13.01.2003 23:17 )
Etna yanardağının 22 Ekim 2002 günü tekrar faaliyete geçmesi dikkatleri yine dünya üzerindeki volkanik hareketlere çekti. Civardaki yerleşim merkezlerine Etna‘nın sadece külleri ulaştı, akan lavlar ise şu an için yaşamı tehdit edecek kadar bir faaliyet göstermemekte.
Devamı | Sayı 15 (Ocak 2003)

( 13.01.2003 23:15 )
Malazgirt Zaferi, Türk ve dünya tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Müslüman Türk devletlerinin sayısının artmasına vesile olan bu zafer Türkiye tarihini başlatmıştır.
Devamı | Sayı 15 (Ocak 2003)

( 13.01.2003 22:27 )
“Ermeni Sorunu” ifadesi ilk bakışta Türkler ile Ermeniler arasındaki anlaşmazlık, ayrılık ve çatışmayı düşündürmektedir. Gerçekte ise bu ifade sadece 19. yüzyılın sonlarından itibaren gelişen bazı olayları nitelendirmektedir.
Devamı | Sayı 15 (Ocak 2003)

( 13.01.2003 21:56 )
Ülkemizde yetişmiş sayılı İslam alimlerinden olan Ömer Nasuhi Bilmen’in hayatı, Kuran'a ve Peygamber Efendimizin sünnetine bağlı ahlakıyla tüm Müslümanlara örnek olmuştur...

Devamı | Sayı 15 (Ocak 2003)

( 13.01.2003 21:09 )
www.cavityalcin.com doyurucu içeriği ile 2003 yılının en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olmaya aday...
Devamı | Sayı 15 (Ocak 2003)


0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.