OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Sayı 14 (Aralık 2002)

Kök Sayı 14 (Aralık 2002)
( 26.03.2003 15:32 )
www.netcevap.org sitesinde, evrimcilerin medyadaki propagandalarına ve yaratılış gerçeğine karşı ileri sürdükleri bazı itirazlara yönelik en doğru ve en “net” yanıtları anında bulabileceksiniz.
Devamı | Sayı 18 (Nisan 2003)

( 28.11.2002 19:22 )
Allah yeryüzündeki tüm canlıları kusursuz sistemlerle yaratmıştır. Evrimciler ise birbirinden farklı mekanizmalara sahip olan bu tasarımların kökenini asla açıklayamamaktadır.
Devamı | Sayı 14 (Aralık 2002)

( 28.11.2002 19:18 )
Hz. Musa'nın hayatı tüm inananlar için birçok öğüt ve hikmetle doludur. Hz. Musa’nın imanı ve güzel ahlakı tüm iman edenler için bir yol göstericidir.
Devamı | Sayı 14 (Aralık 2002)

( 27.11.2002 19:06 )
Yüzyıllar önce keşfedildiğinde insanı hayrete düşüren yağmur ormanları,içinde barındırdığı çok çeşitli bitki ve hayvan türleri ile evrimcileri de aynı derecede hüsrana düşürmüştür.
Devamı | Sayı 14 (Aralık 2002)

( 27.11.2002 18:59 )
Geçtiğimiz son on yıl içerisinde ise dünya genelinde ırkçı ve faşist örgütlenmelerin ve şiddet eylemlerinin sayısında gözle görülür bir artış yaşandı.
Devamı | Sayı 14 (Aralık 2002)

( 27.11.2002 18:52 )
Yaşamını bencilce sürdüren ve Allah’ın ona bahşettiği nimetleri insanlarla paylaşmayan kişiler dünya hayatında sıkıntılı bir
yaşam sürerler.
Devamı | Sayı 14 (Aralık 2002)

( 27.11.2002 18:48 )
Budizm inanç esasları, felsefesi ve uygulamaları ile putperest bir dindir. Bu sapkın öğretinin uygulayıcıları da asla kurtuluşa ve mutluluğa erişemezler. Yaptıkları uygulamalardan hiçbirinin Allah katında geçerliliği yoktur
Devamı | Sayı 14 (Aralık 2002)

( 27.11.2002 18:16 )
www.harunyahya.net sitesi, Harun Yahya'nın yeni çıkacak kitap ve belgesellerini, çeşitli konferans ve panelleri sizlere sıcağı sıcağına duyurmak için hazırlanan bir sitedir. Bundan sonra sitemizden yazarın yeni kitaplarını takip edebilecek, ücret ödemeden bilgisayarınıza indirebileceksiniz. Sadece kitaplar da değil, aylık çıkan dergiler, belgesel filmler, çeşitli makaleler, yazarın kitaplarından faydalanarak hazırlanmış mp3 formatında ses kasetleri, piyesler, masaüstü resimleri...
Devamı | Sayı 14 (Aralık 2002)

( 27.11.2002 18:07 )
Komünizm ve faşizm gibi kanlı ideolojilerin temel dayanağını oluşturan Darwinizm aslında dünyayı yıkıma uğratmak isteyen Deccal dininin bir mezhebidir.
Devamı | Sayı 14 (Aralık 2002)

( 27.11.2002 16:45 )
Dinsizlik sadece insanların imanlarını yok ederek onların ahiretlerini mahvetmeye çalışan bir güç değildir. Aynı zamanda, dünyayı da mahvetmeyi, bir karmaşa ve savaş alanına çevirmeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla dinsizliğe karşı fikri mücadele, hem önemli bir imani hizmet hem de dünyayı saran "fitne"ye karşı verilecek büyük bir "moral savaşı"dır.
Devamı | Sayı 14 (Aralık 2002)

( 27.11.2002 16:33 )
Geçtiğimiz yıl Avustralya’da geçirdiği trafik kazası sonucu ebedi hayata intikal eden İslam dünyasının yetiştirdiği büyük şahsiyetlerden Prof. Esad Coşan, yaptığı sayısız hizmetler ve
yetiştirdiği binlerce insan ile maneviyat dünyamıza iz bırakmıştır.
Devamı | Sayı 14 (Aralık 2002)

( 27.11.2002 16:02 )
Hücreler arasında kurulu haberleşme sistemi birçok açıdan insanların kullandıkları haberleşme sistemlerine benzer.Günümüzdeki haberleşme sistemleri en ileri teknolojiye sahip elektronik ve mekanik aygıtlar kullanılarak kurulmuştur. Oysa insanın sırlarını dahi çözemeyeceği kadar ileri teknolojiye sahip hücre içi haberleşme sistemleri, protein yapılı aygıtlar kullanılarak kurulmuştur. Birçok proteinin yaptığı görev insanoğlu için halen bir bilinmeyendir.
Devamı | Sayı 14 (Aralık 2002)

( 27.11.2002 15:36 )
Dünyanın en önemli bölgelerinden biri olan Ortadoğu’da yıllardan beri bitmek bilmeyen bir savaş sürüyor. Dünya kamuoyu ise bu savaş karşısında çaresiz, kimse masum insanların zarar görmesini engelleyemiyor. Bu kargaşanın tek çözümü var: Dini yaşamaya çalışan iki toplumun da aslında aynı soydan geldiğini ve aynı amaç için yaşadıklarını anlatmak.
Devamı | Sayı 14 (Aralık 2002)

( 27.11.2002 15:01 )
Yaşadığımız dünyada küçük ya da büyük her toplumun barış ve huzurunu tehdit eden çok önemli bir sorun var: Ahlaki dejenerasyon. Bir başka deyişle, insanların iyi, doğru, dürüst, bağışlayıcı, adaletli, merhametli, namuslu olmak gibi ahlaki erdemleri terk etmeleri, "ahlakdışı" olmayı kendilerine bir yaşam felsefesi haline getirmeleri. Temelinde bencillik, açgözlülük, acımasızlık, umursamazlık gibi hastalıkların yattığı bu sorunun nasıl çözüleceği ise, 21. yüzyılın aslında en önemli meselelerinden birini oluşturuyor.
Devamı | Sayı 14 (Aralık 2002)

( 27.11.2002 14:00 )
Kötülüğü örgütleyen, insanları inkara ve dejenerasyona yönlendiren, yeryüzünde karışıklık ve anarşi çıkaran, huzuru ve güvenliği bozan klan tipi bir örgütlenme ve birlikler tarih boyunca var olmuştur ve kıyamete kadar da var olacaktır.
Devamı | Sayı 14 (Aralık 2002)


0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.