OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Sayı 13 (Kasım 2002)

Kök Sayı 13 (Kasım 2002)
( 26.03.2003 18:46 )
Hızır Aleyhisselam, Allah’ın seçtiği ilim sahibi bir elçi ve Kuran’da bahsedilen Musa Peygamberin öğretmeni olarak bilinir. Allah’ın kendisine insan şeklinde görünmek ve kıyamete kadar yardım isteyen Müslümanlara yardım etmek, onlarla konuşmak, onlara ilim öğretmek özellikleri verildiğine inanılmaktadır.
Devamı | Sayı 18 (Nisan 2003)

( 05.11.2002 20:08 )
İnsan dünyada bulunduğu süre boyunca yaşadığı her olayda gösterdiği tepkilerle ve içinden geçirdiği düşüncelerle denenir. Bu deneme sırasında karşısında her zaman iki alternatif vardır: Ya daima kötülüğü emreden nefsinin sesine uyacaktır ya da kendisini bu kötülüklerden sakındıran vicdanının sesine....
Devamı | Sayı 13 (Kasım 2002)

( 05.11.2002 20:08 )
İnsanların çoğunluğunun şeytanın etkisinin farkına varmamalarının en büyük nedenlerinden biri, şeytanın insanlara çeşitli maskeler altında yaklaşmasıdır.
Devamı | Sayı 13 (Kasım 2002)

( 05.11.2002 20:08 )
Din ahlakı samimi olarak yaşandığında insanların üzerinde pek çok dert ve tasa doğal olarak kalkar, herkes huzurlu ve rahat bir yaşam sürer.
Devamı | Sayı 13 (Kasım 2002)

( 05.11.2002 20:07 )
13. sayımızda yine önemli konuları işlediğimiz dergimizle sizlerle beraberiz. Bu ayki kapak konumuzda Mübarek Ramazan ayını ele aldık.
Devamı | Sayı 13 (Kasım 2002)

( 05.11.2002 20:07 )
Gerek dünyanın pek çok ülkesinde gerekse ülkemizde ekonomik sorunlar her gün gündemdeki yerini korumaktadır. Pek çok insan açlık sınırında yaşamakta pek çoğu da oldukça uygunsuz yaşam şartları altında hayatlarını devam ettirmeye çalışmaktadırlar.
Devamı | Sayı 13 (Kasım 2002)

( 05.11.2002 20:07 )
İnkarcı Allah'a inanmaz, O'nun varlığını tamamen reddeder; tabii din ahlakını ve Kuran'ı da... Münafık ise Allah'ı doğrudan inkar etmez, dine ve Kuran'a inandığını söyler. Fakat amacı inananları kandırmaktır.
Devamı | Sayı 13 (Kasım 2002)

( 05.11.2002 20:07 )
Amerika’daki Yahudi örgütleri arasında, B’nai B’rith özel bir yer tutar. “Ahit’in Çocukları” anlamına gelen ve yalnızca Yahudileri üye kabul eden örgüt, Amerika’daki Yahudi gücünün farklı bir boyutunu oluşturur.
Devamı | Sayı 13 (Kasım 2002)

( 05.11.2002 20:06 )
Günümüzde insanların en büyük eksikliklerinden biri, "amaçsızlık" içinde olmalarıdır. Hemen hemen her insan standart bir yaşam modelini benimser. Karnını doyurmak, barınabilecek bir ev edinmek, aile kurmak ve iş sahibi olmak insanların büyük kısmının elde etmeyi umduğu en yüksek değerlerdir.
Devamı | Sayı 13 (Kasım 2002)

( 05.11.2002 20:06 )
II. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Filistinlileri sindirmek ve topraklarından sürmek için Siyonistler tarafından sistemli olarak düzenlenen terörist eylemler, binlerce masum insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. 1982 yılında İsrail'in Lübnan'ı işgali sırasında Sabra ve Şatilla kamplarına yapılan baskın ise tarihe en kapsamlı ve en büyük soykırımlardan biri olarak geçti.
Devamı | Sayı 13 (Kasım 2002)

( 05.11.2002 20:05 )
Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların Ramazan Ayı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm inananlara bereket, hayır, huzur ve öncelikle de barış getirmesini gönülden temenni ederiz.
Devamı | Sayı 13 (Kasım 2002)

( 05.11.2002 20:05 )
Kuran’da birçok peygamberin kavmi ile olan mücadelesi detaylı bir şekilde anlatılır. Bu kutlu insanların davranışları, karşılaştıkları zorluklar ve buldukları çözümler, gösterdikleri güzel davranışlar müminlere örnek olarak verilir. Hz. Musa Allah'ın pek çok ayetle örnek gösterdiği bir peygamberdir.
Devamı | Sayı 13 (Kasım 2002)

( 05.11.2002 20:05 )
Bu yazı, İsrail’in Irak sorunundaki rolün nedenini özet biçimde gözler önüne sermek için hazırlanmıştır. İsrail’in söz konusu “Kürt kartı’nı görmek son derece önemlidir, çünkü “ABD’ni Kürt Kartı” olarak tanımlanan politikaların önemli bir bölümünü de gerçekte İsrail’in Kürt kartının birer açılımıdırlar.
Devamı | Sayı 13 (Kasım 2002)

( 05.11.2002 20:04 )
Çağımıza ışık tutan ve maneviyat dünyamızda iz bırakan tasavvuf önderlerinden Ali Haydar Efendi'nin (K.S.)
başlatmış olduğu irşad hizmeti, günümüzde tüm Dünya’yı aydınlatmaya devam ediyor.
Devamı | Sayı 13 (Kasım 2002)

( 05.11.2002 20:04 )
Harun Yahya’nın yeni kitabı çok önemli bir konuyu ele alıyor. Satanizm sapkınlığının Kuran ayetleri ile açıklanması ve çözümünü içeren bu değerli eser içeriği ile hemen dikkat çekiyor.
Devamı | Sayı 13 (Kasım 2002)


0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.