OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Sayı 12 (Ekim 2002)

Kök Sayı 12 (Ekim 2002)
( 27.09.2002 09:53 )
Herhangi bir toplumsal sorunla mücadele ederken, öncelikle yapılması gereken şey, o sorunun ortaya çıkış nedenlerinin belirlenmesi olmalıdır. Yoksa alınan önlemler geçici olmaya mahkumdur.
Devamı | Sayı 12 (Ekim 2002)

( 27.09.2002 09:53 )
Samimiyetsizlik insanlar için büyük bir beladır; sadece kişilerin yaşamlarını zorlaştırmakla, sıkıntı ve mutsuzluğa sürüklemekle kalmaz. Aynı zamanda onları hem fiziksel hem de manevi yönde büyük bir hızla yıpratır.
Devamı | Sayı 12 (Ekim 2002)

( 27.09.2002 09:53 )
İnsanın akıl ve gözlem yoluyla kavrayabileceği yaratılış gerçeği, tarihin başından bu yana din yoluyla insanlara öğretilmiştir. Tüm İlahi dinler, Allah’ın tüm kainatı yoktan, “Ol” emri ile yarattığını ve kainattaki kusursuz işleyişin Allah’ın üstün yaratma gücünün bir delili olduğunu bildirmişlerdir.
Devamı | Sayı 12 (Ekim 2002)

( 27.09.2002 09:53 )
Tapınak Şövalyeleri bir Haçlı tarikatı olarak kurulmuş, zamanla hem sapkın bir öğretiye kapıldığı hem de haksız maddi çıkara dayalı kapita- list bir düzen kurduğu için, Fransa Kralı ve Papa'nın ortak kararıyla yasaklanmış, karanlık bir Ortaçağ örgütüdür.
Devamı | Sayı 12 (Ekim 2002)

( 27.09.2002 09:53 )
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Allah'ın emir ve yasakları çoğu kimse tarafından tam anlamıyla bilinmemekte ve uygulanmamaktadır. Üstelik bu durumdan hiç kimse bir rahatsızlık duymamaktadır.
Devamı | Sayı 12 (Ekim 2002)

( 27.09.2002 09:53 )
Deccal'in sisteminin insanlara en büyük zararı veren yönü yeryüzünde bozgunculuk çıkarma, huzur ve düzen bırakmama üzerine kurulu olmasıdır. Deccal'in temel vasfı bozgunculuk çıkarabilmek için şiddet, terör ve anarşiyi körüklemesidir.
Devamı | Sayı 12 (Ekim 2002)

( 27.09.2002 09:53 )
20. yüzyılın son döneminde dünyanın geleceği ile ilgili tahminler arasından bir tanesi sivrilip öne çıkıyordu. Batı medyası bu fikre dört elle sarılıyor, dünya büyük bir çatışmanın eşiğindeymiş gibi gösterilmeye çalışılıyordu. "Medeniyetler Çatışması" adı verilen materyalist dünya görüşünün bir yansıması olan bu teori 21. yüzyılda artık ülkelerin çatışması döneminin ortadan kalkacağı ve yerini, medeniyetlerin çatışmasına bırakacağı iddiasını ortaya atmıştı.
Devamı | Sayı 12 (Ekim 2002)

( 27.09.2002 09:53 )
Bölgeden gelen bilgilerin de açıkça gösterdiği gibi, İsrail'in terörle mücadele adı altında başlattığı 'Savunma Kalkanı Operasyonu' büyük bir Filistinli kıyımına dönüşmüştür. Operasyon, isminde belirtildiği gibi savunma amaçlı değil yok etme amaçlı gerçekleştirilmiştir.
Devamı | Sayı 12 (Ekim 2002)

( 27.09.2002 09:53 )
Bize iman hakikatlerinin önemini gösteren, bu hakikatlerin yorumlanması konusunda bizi aydınlatan önemli bir kaynak da, geçmişteki ya da çağımızdaki İslam büyüklerinin eserleridir.
Tüm hayatları boyunca Kuran'a ve sünnete tam bir uyum içinde yaşayan İslam büyükleri, iman hakikatlerinin araştırılmasına ve bunlar üzerinde düşünülmesine büyük önem vermişler, eserlerinde de iman hakikatlerini her zaman ön plana çıkartmışlardır. Bu insanların başında büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi gelir.
Devamı | Sayı 12 (Ekim 2002)

( 27.09.2002 09:53 )
Bu yazıyı kaleme almamızın nedeni, 18. yüzyılda ortaya çıkan masonik örgütlenmenin nasıl bir atmosferde geliştiğine, kişileri nasıl etkilediğine dair iyi bir fikir vermesidir.
Devamı | Sayı 12 (Ekim 2002)

( 27.09.2002 09:53 )
"Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika'yı içine alan milyonlarca kilometrekarelik bir alanda, dünya siyasetinin merkezi olan bir bölgede söz sahibi bir ülke olduğu için 21. yüzyılın şekillenmesinde kilit rol oynayacaktır."
Bill CLINTON (1999)
Devamı | Sayı 12 (Ekim 2002)

( 27.09.2002 09:52 )
Din ahlakından uzak yaşayan toplumlar, şeytanın her an devam eden faaliyetlerinin, gücünün ve kendileri üzerindeki etkisinin farkında değildir.
Devamı | Sayı 12 (Ekim 2002)

( 27.09.2002 09:52 )
Şeytanı düşman edinmek ve ciddi bir çaba göstererek onunla mücadele etmek ihlaslı bir mümin için en önemli konulardan bir tanesidir. Bu nedenle bu sayımızın kapak konusunda şeytanı ve onun takipçilerini anlattık.
Devamı | Sayı 12 (Ekim 2002)


0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.