OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Sayı 9 (Temmuz 2002)

Kök Sayı 9 (Temmuz 2002)
( 19.09.2002 06:38 )
P2, İtalya'nın üst düzey yöneticilerinin büyük bir bölümünü içinde barındıran bir mason locasıydı. Kuşkusuz bu gerçeğin
ortaya çıkması tüm İtalya'yı şoka soktu. Araştırmalar locanın
devlet yönetiminde büyük rol oynadığını, ayrıca İtalya'nın bitmek-tükenmek bilmeyen yolsuzluk olaylarında da büyük etkisi
olduğunu ortaya çıkardı.
Devamı | Sayı 9 (Temmuz 2002)

( 19.09.2002 06:32 )
Zayıf ve kalıtsal yönden hasta olan insanlara karşı uygulanacak çözüm, Darwin'in önerdiği gibi onları birer hayvan gii'sterilize etmek değil, şefkat ve merhmet prensipleri gereğince tedavi etmek, korumak olmalıdır.
Devamı | Sayı 9 (Temmuz 2002)

( 19.09.2002 06:31 )
Eğer gereken önlemler alınmaz ve köklü çözümler uygulamaya geçirilmezse, 21. yüzyılda da aynı 20. yüzyılda olduğu gibi şiddet ve terör devam edecektir. Bunun için terörle fikri mücadelenin çok büyük bir hızla ve çok geniş kitleleri kapsayacak şekilde başlatılması gerekmektedir.
Devamı | Sayı 9 (Temmuz 2002)

( 19.09.2002 06:29 )
Başta ABD olmak üzere, bütün dünyada İslam'a karşı duyulan yakınlık gün geçtikçe artmaktadır. Yaşanılan her bir olay çok daha önemli ve büyük gelişmelere aracı olmakta, Müslümanların asırlardır bekledikleri kutlu dönemin yaklaştığını müjdelemektedir.
Devamı | Sayı 9 (Temmuz 2002)

( 19.09.2002 06:25 )
4 Haziran 1989 tarihi, komünist Çin'in vahşetine tüm dünyanın bir kez daha tanık olduğu bir gün oldu. Pekin'in ünlü Tiananmen Meydanı'nda daha fazla demokrasi ve daha fazla özgürlük için
gösteriler yapan üniversite öğrencileri karşılarında kendi devletlerinin ordusunu buldular.
Devamı | Sayı 9 (Temmuz 2002)

( 19.09.2002 06:22 )
20. yüzyılda, artık önünde engel kalmadığını düşünen masonluk, siyasi komplolarla, devrim hazırlıklarıyla, ayaklanma kışkırtmalarıyla uğraşmaktan ziyade, kendi felsefesini toplumlara yayma yolunu seçmiştir. Masonluğun, materyalizm, hümanizm ve evrimcilik kavramlarıyla özetlenebilecek felsefesi,
bilim, sanat, medya, edebiyat, müzik ve her türlü popüler kültür aracılığıyla kitlelere yayılmıştır.
Devamı | Sayı 9 (Temmuz 2002)

( 19.09.2002 06:19 )
İslam kaynaklarında, dünyanın son dönemlerinlerde, aralarında
Mesih'in ortaya çıkışı da dahil olmak üzere son derece büyük
olayların yaşanacağı anlatılır. Bu zaman dilimi, kıyametten kısa
bir süre öncedir ve "ahir zaman" (son zaman) diye adlandırılır. Ahir zamanda neler yaşanacağı Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ayrıntılarıyla tarif edilmektedir.
Devamı | Sayı 9 (Temmuz 2002)

( 19.09.2002 06:17 )
Unutmayın ki, siz bu satırları okurken Filistin’de yaşayan ve topraklarını terk etmemek için büyük bir mücadele veren binlerce zayıf bırakılmış insanın mücadelesi, tüm şiddeti ile devam ediyor. Belki işgalci İsrail kuvvetleri Filistin kentlerini veya mülteci kamplarını bombalıyor olacaklar.
Devamı | Sayı 9 (Temmuz 2002)

( 19.09.2002 06:15 )
Harun Yahya'nın gerek ülkemiz gerekse tüm dünyada büyük bir hızla devam etmekte olan hizmetlerinin son halkalarından biri yeni açılan bir internet sitesi. www.ahirzaman.net.
Harun Yahya, 200'e yakın kitabı, 30'u aşkın internet sitesiyle gerçek bir hizmet insanıdır. Bu ay dünya çapında dört bir kıtaya yayılan bu hizmet aşkının son halkası olan ahirzaman.net' den bahsedeceğiz.
Devamı | Sayı 9 (Temmuz 2002)

( 19.09.2002 06:07 )
Hücrenin temelindeki atomların içindeki proton ve nötronların ve bunların da içindeki kuarkların mekanizmalarındaki üstün yaratılış, inançlı olsun ya da olmasın herkesi hayrete düşürecek bir mükemmelliktedir.
Devamı | Sayı 9 (Temmuz 2002)

( 19.09.2002 06:05 )
Bosna'da yaşanan felaketlerin baş mimarı kalbinin derinliklerinde Türk ve İslam düşmanlığı yatan faşist Sırp Milliyetçiliğidir. Bu paganist ideolojinin ve benzerlerinin ortadan kalkması ancak Kuran ahlakının evrensel boyutta benimsenmesiyle sağlanabilir.
Devamı | Sayı 9 (Temmuz 2002)

( 19.09.2002 06:01 )
İman sahbi olan insan, tüm hayatını Allah'ın rızasını kazanmak için çalışarak geçirir. Allah'a teslim olmanın huzuru sayesinde de dünyanın tüm korku ve hüzünlerinde kurtulur ve sonsuz bir mutluluk yurdu olan cenneti kazanmayı umabilir.
Devamı | Sayı 9 (Temmuz 2002)

( 19.09.2002 05:59 )
Şirke dayalı romantik sevgi anlayışı, toplumda, “aşk”, “romantizm”, “saf ve temiz duygular” vb. şeklinde masum gösterilmeye çalışılır, hatta yüceltilip teşvik edilir. Özellikle genç yaştaki insanları etkisine alan bu romantizm telkini akıl ve şuurun gelişmesinienngellediği için, dinden, imandan, yaratılış amaçlarından haberleri olmayan, Allah’ı unutmuş, Allah sevgisini, Allah korkusunu bilmeyen, sirki doğal bir davranış, bir yaşam tarızı haline getirmiş nesiller ortaya çıkmaktadır.
Devamı | Sayı 9 (Temmuz 2002)


0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.