OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Sayı 4(Şubat 2002)

Kök Sayı 4(Şubat 2002)
( 20.06.2002 09:08 )
20. yüzyılın en büyük İslam alimlerinden biri olan Mehmet Zahid Kotku Hazretlerinin baba ve annesi Kafkasya'dan göç eden Müslümanlardandır. Dedeleri ise Kafkasya'da Sirvan'a bağlı eski bir hanlık merkezi olan Nuha'da yaşamışlardır. Bu bölge dağ eteğinde, ipekçilikle meşhur, halkı Müslüman olan, halen Azeri Türkçesi konuşulan bir bölgedir.
Devamı | Sayı 4(Şubat 2002)

( 20.06.2002 08:57 )
Allah Kuran’da Hz. Süleyman kıssasındaki karıncalar ile ilgili ayetleriyle, Hz. Süleyman dönemindeki teknolojik gelişmelere, ayrıca ahir zamanda robot teknolojisinin kullanılarak robotların insan yaşamında önemli bir rol alacaklarına, pek çok ağır işi insanların yerine yapıp onların hayatlarını daha konforlu hale getireceklerine işaret ediyor olabilir.
Devamı | Sayı 4(Şubat 2002)

( 20.06.2002 08:38 )
"O söz, başlarına geldiği zaman, onlara yerden bir Dabbe çıkarırız; o da, insanların bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmadıklarını onlara söyler." (Neml Suresi, 82)
Devamı | Sayı 4(Şubat 2002)

( 20.06.2002 08:15 )
Türkiye; geliştireceği stratejilerle hem tüm Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'da kalıcı barışı temin edebilecek, hem de böyle bir birliktelikten oluşacak ekonomik gücü en adaletli ve hakkaniyetli şekilde idare edebilecek bir tarihi birikime sahiptir.

Devamı | Sayı 4(Şubat 2002)

( 20.06.2002 07:59 )
Ermeniler, yüzyıllar boyu Osmanlı’nın adil yönetimi altında huzur ve hoşgörü ortamında yaşadılar. Bugün Ermeni sorunu olarak ortaya konan suni problem 20. yüzyıl başında Osmanlı'yı tarihten silme planının bir parçasıdır. Günümüzde de Türkiye'nin siyasi gücünü zayıflatmak amacıyla gündeme getirilmektedir.
Devamı | Sayı 4(Şubat 2002)

( 20.06.2002 07:03 )
Dünyanın dört bir yanında Müslümanların azınlıkta olduğu ülkeler bulunmaktadır. Bugün Burma'da, Filipinler'de, Kamboçya'da ya da Tayland'da azınlık konumunda milyonlarca Müslüman baskı altında yaşamaktadır.
Devamı | Sayı 4(Şubat 2002)

( 20.06.2002 06:49 )
Haçlı Seferleri sırasında Kudüs’te ortaya çıkan Tapınak Şövalyeleri, zamanla tüm Avrupa’yı ekonomik ve siyasi açıdan etkisi altına alan ülkelerüstü önemli bir güç haline geldiler. 14. yüzyılda Fransa Kralı ve Papa V. Clement tarafından ortadan kaldırılmaya çalışılan Tapınakçılar, gerçekte hiçbir zaman yok olmadılar.
Devamı | Sayı 4(Şubat 2002)

( 20.06.2002 06:24 )
Darwinist felsefenin yıkılması ve insanların bu aldatmacadan kurtarılması,toplumdaki hastalıklara karşı getirilecek 'makro'çözümlerin başında gelmektedir.
Devamı | Sayı 4(Şubat 2002)

( 20.06.2002 06:11 )
Lenin, Mao ve Stalin gibi komünist liderlerin peşinden gidenler, onları güçlü önderler olarak görenler, nutuklarını büyük bir dikkat ve coşku ile dinleyenler, bu insanların kendilerine ait güçleri olan varlıklar olduğunu zannederler. Oysa her biri beyinlerinde oluşan hayali varlıklardır.
Devamı | Sayı 4(Şubat 2002)

( 20.06.2002 05:31 )
Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya'yı biraraya getiren ve Filistin topraklarını içine alan bir “Yeni Osmanlı” birliği, dünyanın en gelişmiş medeniyetini, en zengin topraklarını ve üstün kültürünü de içinde barındıran, 21. yüzyıla damgasını vuracak bir birlik olacaktır. Bu birliğin öncülüğünü yapabilecek tek millet ise, hiç şüphesiz Osmanlı'nın mirasçısı olan Müslüman Türk Milleti'dir.
Devamı | Sayı 4(Şubat 2002)

( 20.06.2002 05:07 )
Gerek en son Arjantin örneğinde gerekse de dünyadaki diğer ülkelerin ekonomilerinde olsun, yaşanan tüm krizlerin ana nedeni gerçekte ahlaki dejenerasyondur.
Devamı | Sayı 4(Şubat 2002)

( 20.06.2002 05:00 )
Kuran’da Eski Mısır hakkında verilen bilgilerin bazıları yakın zamana kadar gizli kalmış tarihsel bilgileri açığa çıkarmaktadır. Bu bilgiler, Kuran’daki her kelimenin büyük bir hikmetle kullanıldığını da bize göstermektedir.
Devamı | Sayı 4(Şubat 2002)

( 20.06.2002 04:50 )
Petrol ve doğal gaza yeni bir alternatif bulunana kadar, 21. yüzyılın ilk yarısında da bu iki enerji kaynağı mevcut stratejik önemini sürdüreceğe benzemektedir. Petrol ve doğal gaz, sömürgeci güçlerin eline geçtiği günden bu yana, dünyamız savaşlara, isyan ve ihtilallere, acımasız katliam ve kıyımlara maruz kalmaktadır. Günümüzde de bu mücadele, petrolün ve doğal gazın yoğun olarak bulunduğu ve rezervlerin henüz tükenmediği, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Rusya Federasyonu, Kafkaslar ve Orta Asya'da hala devam etmektedir.
Devamı | Sayı 4(Şubat 2002)

( 19.06.2002 10:37 )
Devamı | Sayı 4(Şubat 2002)

( 19.06.2002 09:24 )
Bu haftaki site tanıtımında, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz www.kuranfihristi.net sitesini ele aldık. Kuran fihristi konusunda böyle bir çalışma yapılmasının öneminden ve sitenin hazırlanış amacından, sitede şöyle bahsediliyor:
Devamı | Sayı 4(Şubat 2002)

( 19.06.2002 09:15 )
Mehdi, yüksek ahlaka sahip kahraman, fedakar Türk Milleti'nin imanlı ruhunu tasvir eden bir şahs-ı manevidir. Milletimiz, İslam ahlakını temel alarak, zamanı geldiğinde, bütün insanlığı çağdaş, aydınlık, barış ve huzur dolu bir dünyaya taşıyacaktır.
Devamı | Sayı 4(Şubat 2002)

( 19.06.2002 09:13 )
Ahir zaman, Mehdiyet ve Altınçağ kavramları pek çok insan için tanıdık kavramlar olmayabilir. Ahir zaman, "son dönem" anlamına gelir ve kıyamete yakın bir zamanda, Kuran ahlakının hakim olacağı, insanlar arasında yaygın olarak yaşanacağı bir dönemi ifade eder.
Devamı | Sayı 4(Şubat 2002)


0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.