OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Sayı 5(Mart 2002)

Kök Sayı 5(Mart 2002)
( 19.06.2002 08:49 )
Hz. Süleyman, Kuran'da kendisi hakkında ayrıntılı bilgiler verilen peygamberlerden biridir. Çok üstün bir ahlaka ve Allah korkusuna sahip olan Hz. Süleyman'ı Allah ihtişamlı bir zenginlik ve çeşitli ilimlerle desteklemiştir.
Devamı | Sayı 5(Mart 2002)

( 19.06.2002 07:54 )
Bugün gerek Kafkaslar gerekse Orta Asya'daki Müslümanlar, Rus yayılmacılığının ve Moskova ile işbirliği halindeki kendi yönetimlerinin tehdidi altındadırlar. Çeçenistan'da sıcak bir savaş devam ederken, Rusya Federasyonu veya BDT üyesi diğer Müslüman nüfuslu cumhuriyetlerde Müslüman halka karşı şiddetli bir baskı ve sindirme politikası uygulanmaktadır. Bu politika bazen açıkça Rus yönetimi tarafından yürütülmekte, bazen de Rus yanlısı yerel yönetimlerin eliyle sürdürülmektedir. Azerbaycan, Dağıstan, Çeçenistan ve Tacikistan'dan sonra yardım çığlığının yükseldiği diğer bir ülke de Özbekistan'dır.
Devamı | Sayı 5(Mart 2002)

( 19.06.2002 07:32 )
Altınçağ'da bilim, teknoloji, iletişim ve tıp alanında çok büyük gelişmeler yaşanacaktır. Her yeni gelişme tüm insanlığın hizmetine verilecek ve bu şekilde dünyanın dört bir yanında yaşayan insanların hayatları kolaylaşacaktır.
Devamı | Sayı 5(Mart 2002)

( 19.06.2002 07:15 )
Charles Darwin'in hayatını anlatan ve evrim teorisinin tarihi gelişimini konu alan kitaplara bakıldığında, Büyük Okyanustaki Galapagos Adaları'na özel bir önem verildiği görülür. Bunun nedeni, Galapagos'un, teorisini tasarlama aşamasında Darwin'e ilham kaynağı olmasıdır. Söz konusu adalar, evrimciler tarafından, evrim teorisinin temelinin atıldığı yer ve Darwin'in laboratuarı olarak tanıtılır.
Devamı | Sayı 5(Mart 2002)

( 19.06.2002 07:06 )
Genel coğrafya bilgisine sahip bir kişi, Çin'in Doğu Türkistan konusundaki ısrarını anlamakta hiç zorlanmayacaktır. Bilindiği gibi coğrafi olarak Çin'in Batı ile iletişiminin arasında iki önemli engel vardır: Birincisi 5000 km uzunluğundaki dev Taklamakan Çölü, ikincisi de Çin sınırını boydan boya kaplayan Çin Seddi.
Devamı | Sayı 5(Mart 2002)

( 19.06.2002 06:50 )
Türkiye'nin sahip olduğu topraklar ve üzerinde yaşadığımız bölgenin iklimi, Allah'ın bu ülkeye verdiği büyük bir nimettir. Petrol, doğal kaynaklar tükenebilir ama verimli topraklar koruma altına alınıp iyi bakıldığı takdirde hiçbir zaman bozulmaya uğramazlar ve Allah her zaman topraktan insanlara nimetlerini sunar.
Devamı | Sayı 5(Mart 2002)

( 19.06.2002 06:41 )
Hz. İsa, Allah'ın seçkin kıldığı bir peygamberdir; dünya tarihinde hakkında en çok konuşulan elçilerden de birisidir. Bu konuşulanlardan, neyin doğru neyin yanlış olduğunu seçmemize yarayacak kaynak ise, Allah'ın koruması altında bulunan tek İlahi kitap olan Kuran'dır.
Devamı | Sayı 5(Mart 2002)

( 18.06.2002 13:21 )
Son birkaç ay içerisinde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak, pek çok siyaset bilimci, stratejist ve politikacı, Türkiye'nin kritik bir dönemeçte olduğuna dikkat çekiyor.
Devamı | Sayı 5(Mart 2002)

( 18.06.2002 12:57 )
Son bir kaç yıl içinde birbiri ardına patlak veren bazı garip Satanizm (Şeytana Tapınma) vakaları, toplumun ve medyanın dikkatini bu konuya çevirdi. Şeytan’a tapınmak için düzenlenen kanlı ayinler, işkenceyle öldürülen sokak kedileri, tecavüz vakaları, intihar eden gençler... Tüm bunlar, inanılmaz gibi gelse de, Satanizmin giderek yayılan bir tehlike (ve cinnet) olduğunu ortaya çıkardı.
Devamı | Sayı 5(Mart 2002)

( 18.06.2002 12:51 )
1865 yılında Van’ın Başkale ilçesinde dünyaya geldi. Babası Mustafa Efendi kendisini İslami eğitime adamış bir tasavvuf adamıdır. Abdülhakim Arvasi Efendi, Rüşdiye tahsilinden sonra Irak’ın çeşitli bölgelerinde tefsir, hadis, fıkıh, kelam eğitimi görür.
Devamı | Sayı 5(Mart 2002)

( 18.06.2002 12:49 )
Bu ay ki site tanıtımımızda sizlere Karma Felsefesinin ayrıntılarıyla anlatıldığı bir site olan www.karmafelsefesi.com 'u tanıtacağız.
Devamı | Sayı 5(Mart 2002)

( 18.06.2002 12:12 )
Beyniniz, içinden hiçbir zaman çıkamadığınız kapalı bir odadır; çünkü sizin "dış dünya" zannettiğiniz herşey, aslında beyninizin görme, işitme veya dokunma merkezlerinde ki algılardan ibarettir. Hiçbir zaman algılarınızı aşıp "gerçek madde" denen şeye ulaşamazsınız.
Devamı | Sayı 5(Mart 2002)


0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.