OSMANLI YAHUDİLERİ
Cahiliye Toplumunda YÖNETİCİ KARAKTERİ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayışlar: Örümcek Ipeği Üreten Keçiler

Etrafınızdaki Herşey Gibi Aslında Siz de Moleküllerden Oluşuyorsunuz!
Dünyayı Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SİYONİZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doğru Çizilmelidir
DOĞA ve TEKNOLOJİ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarımın Açtığı Yeni Ufuk: İletken Plastikler
Kaçınılmaz Gerçekler Yaşlılık ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araştırma'dan0

Sayı 6(Nisan 2002)

Kök Sayı 6(Nisan 2002)
( 18.06.2002 10:59 )
İstanbul, hem dünya coğrafyasındaki konumu ve tarihsel önemi açısından hem de Peygamberimiz (sav)’in ahir zamanla ilgili hadislerinde belirttiği kutlu, bir o kadar da önemi bir şehirdir.
Devamı | Sayı 6(Nisan 2002)

( 18.06.2002 10:47 )
Özünde fedakarlık, yardımseverlik ve birliktelik bulunan Karun ahlakının tam olarak yaşanmasıyla dünyada sorunlu bölgeler ya daaçlık çeken insanlar kalmayacaktır. Bunun gerçekleşmesinde en etkin rolü üstlenip, dünyaya bu konuda model olacak ülke ise Türkiye'dir.
Devamı | Sayı 6(Nisan 2002)

( 18.06.2002 10:27 )
Doğu Türkistan halkının yaşadığı zülmü dünya kamuoyunun ve uluslararası kuruluşların dikkaline sunacak her türlü girişim, bu konuda yapılacak en ufak bir katkı bile önemli bir hizmet olacaktır.
Devamı | Sayı 6(Nisan 2002)

( 18.06.2002 07:29 )
Son dönemde bilim ve felsefe alanında yaşanan gelişmeler, ateizmin önlenemez çöküşünün sebeplerindendir. Kuşkusuz ateist dünya görüşünün sarsılması, yerine başka bir “dünya görüşü”nün egemen olması anlamına gelecektir ki, bu Kuran ahlakıdır.
Devamı | Sayı 6(Nisan 2002)

( 18.06.2002 05:54 )
Karma'nın temelini oluşturan batıl inançların insanlar için bir kurtuluş yolu olması, insanlara mutlak bir huzur ve güven
getirmesi kesinlikle mümkün değildir. Tam aksine bu inançlar insanı daha karmaşık bir run haline, çarpık bir bakış
açısına ve yanlış uygulamalara yöneltmektedir.
Devamı | Sayı 6(Nisan 2002)

( 18.06.2002 05:08 )
Üstün becerileri sayesinde virüsler, çok kısa bir zaman içinde kendi genetik niteliklerini değiştirebilmeleri sonucunda farklı biçimlerde kendisini gösterebilmekte ve söz konusu ani değişiklikler nedeni ile bu habtalıklara karşı tedbir alınması güçleşmektedir.
Devamı | Sayı 6(Nisan 2002)

( 18.06.2002 04:33 )
Yahudiler, Siyonizm’den kopup, Kuran’daki çağrıyla Müslümanlarla birlikte “ortak bir kelimede birleştiklerinde” ve asıl düşmanın ateizm ve dinsizlik olduğunu gördüklerinde, dünya çok daha farklı bir yer olacaktır. Asırlardır süren çatışmalar, husumetler, korkular, terör eylemleri sona erecek; sevgi, saygı ve huzura dayalı yeni bir medeniyet kurulacaktır.
Devamı | Sayı 6(Nisan 2002)

( 18.06.2002 04:30 )
1813 tarihinde Gümüşhane’de doğdu. 10 yaşında Trabzon’a gelerek alimlerden ders almaya başladı. Ağabeyinin askere gitmesi sebebiyle bir süre babası ile birlikte ticaretle uğraştı. Ailesinin muhalefetine rağmen 1831 yılında İstanbul’a yerleşerek tahsiline orada devam etti. Devrin birçok ileri geleni onun sohbetlerinden etkilenerek yaşantısını değiştirdi. Bu ileri gelenler arasında Sultan II. Abdulhamid Han da vardı.
Devamı | Sayı 6(Nisan 2002)

( 17.06.2002 13:33 )
Tüm insanlık, dünya üzerinde yaşanan anarşizmden, şiddeti gün geçtikçe artan kanlı terör eylemlerinden kurtulmanın özlemi içerisindedir. Bugün dünyanın her yerinde vicdan sahibi insanların lanetlediği bu bela, Allah'ın izniyle İslam Dininin getirdiği güzel ahlakın, barışın, uzlaşmanın, sevgi ve şefkatin yerleşmesiyle tarihin derinliklerine gömülecektir.
Devamı | Sayı 6(Nisan 2002)

( 17.06.2002 13:18 )
Kuşlarda ve uçan böceklerdeki üstün tasarım, bilim adamların hem hayrete düşürüyor hem de onlara uçak tasarımınlarında yol gösterici oluyor.
Devamı | Sayı 6(Nisan 2002)

( 17.06.2002 12:16 )
Uzun yıllardır baskılara maruz kalan dindar Tunus halkı, bu zulmün artık sona ermesini, kendilerini kurtaracak bir liderin önderliğinde huzur içinde yaşayabilecekleri bir ortamın sağlanabilmesini özlemle beklemektedirler.
Devamı | Sayı 6(Nisan 2002)

( 17.06.2002 11:35 )
Amerika'da evrimci biyolojinin öğretilmesini engellemek için başlatılan kampanya son derece etkili olurken, Türkiye'deki evrim karşıtı olan ve yaratılış gerçeğini bilimsel olarak ortaya koyan çalışmalar da dünya çapında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.
Devamı | Sayı 6(Nisan 2002)

( 17.06.2002 11:35 )
Peygamberimiz (sav)'i desteklemek, ancak Kuran'a tam tabi olmakla ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetine uymakla, Kuran ahlakını O'nun gösterdiği çabanın bir benzeri ile tüm dünyaya yaymaya çalışmakla, ahlakça ve tavırca gücünün yettiğinin en fazlasıyla O'na benzemek için gayret etmekle olacaktır.
Devamı | Sayı 6(Nisan 2002)

( 17.06.2002 11:30 )
Bu ayki site tanıtımını çocuklarımıza ayırmayı düşündük. www.cocuklaricin.net sitesi büyüme çağındaki çocukların
Devamı | Sayı 6(Nisan 2002)


0


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kişinin hemfikir olduğu ve savunduğu bir kavramdır. İnsanlık tarihindeki çatışmaların, savaşların çoğundaki amaç, özgürlüğü kazanmak olmuştur.
Batı düşüncesinin özgürlüğe verdiği anlamı şöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diğer insanlar (toplum) ya da devlet -veya başka herhangi bir kurum- tarafından hiçbir kısıtlama ve baskı yapılmamasıdır.Bugün Batı toplumlarının içinde bulundukları toplumsal yapı, modern Batı felsefesi tarafından tarifi yapılan "özgürlük" kavramının, insanın kurtuluşunu sağlamadığını göstermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kısım medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün gelişen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dalları, sözünü ettiğimiz yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrimi ispatlamak için 150 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi çürütmekten başka bir sonuca varamamışlardır.
Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.